Metody muzikofiletiky ve volnočasové výchově

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím metod a technik muzikofiletiky a muzikoterapie ve volnočasové výchově. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k muzikofiletice a muzikoterapii. Diplomová práce představuje široké možnosti výchovného využití muzikofiletiky při zařazení do volnočasových aktivit a programů i vzdělávacího procesu. Diplomová práce vysvětluje využití muzikofiletiky jako prostředku výchovného i vzdělávacího, rozvíjejícího hodnotové, citové a intelektuální vlastnosti vzdělávaných při zvyšování jejich komunikativních, personálních a sociálních kompetencí.
The thesis is aimed at methods and techniques of musicophiletics and music therapy in free time education. In the theory section, basic terms of musicophiletics and music therapy are defined. The thesis introduces a broad range of possibilities of the educational use of musicophiletics as a part of free times activities as well as the process of education. The thesis explains the use of musicophiletics as a means of both academic and non-academic education, developing areas of value, feeling and intellectual capacity whilst also improving communication, personal and social competence.
Description
Subject(s)
Expresní aktivity, muzikoterapie, muzikofiletika, výchova, pedagogika volného času
Citation
ISSN
ISBN