Analýza využití dotačních prostředků Evropské unie na financování sportu v Libereckém kraji

Title Alternative:Analysis of the use of subsidies from the European Union for funding of sport in the Liberec Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis analyzes the use of subsidies of the European Union to financing sport in the Liberec Region. The goal of the thesis is analyzing the possibility that the European Union offers to sport branch and compare these options with the system of financing sport in the Czech Republic. In the first part of the thesis are described the history, budget and regional policy of the European Union. In the second part is analyzed the financing of sport from the structural funds of the European Union. As an example of using subsidies from the European Union is used the project Construction of the winter stadium in Jablonec nad Nisou. In conclusion is a comparison with the possibilities of financing sport in the Czech Republic
Diplomová práce se zabývá analýzou vyuţití dotačních prostředků Evropské unie na financování sportu v Libereckém kraji. Cílem práce je rozbor moţností, které Evropská unie na poli sportu nabízí a porovnání těchto moţností se systémem financování sportu v České republice. V první části diplomové práce je popsána historie, rozpočet a regionální politika Evropské unie. Ve druhé části je analyzována moţnost financování sportu ze strukturálních fondů Evropské unie. Jako příklad vyuţití dotace z Evropské unie byl pouţit projekt Výstavba zimního stadionu v Jablonci nad Nisou. V závěru diplomové práce je uvedeno porovnání s moţnostmi financování sportu v České republice.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 120 s. (195 790 znaků)
Subject(s)
the european union, structural funds, financing of sport, subsidies, project, evropská unie, strukturální fondy evropské unie, financování sportu, dotace, projekt
Citation
ISSN
ISBN