Předškolní výchova dětí s mentálním postižením

Title Alternative:Pre-school Education of Mentally Disabled Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with issues of pre-school education of mentally handicapped children, a field where little has been published so far. It aims at setting up an educational project for the work with mentally handicapped pre-school children. The first part is dedicated to theoretical aspects and describes the specific charasteristics of pre-school age on the basis of available literature. The concept of mental retardation is defined and possibilities of pre-school education are offered. In the practical part the educational approaches of 18 nursery-school teachers working with mentally handicapped children are evaluated on the basis of a questionnaire. Finally, a project of educational work with mentally handicapped pre-school children is designes. Such a project could serve as an example to beginning teachers working with mentally handicapped children.
Bakalářská práce se zabývala problematikou předškolní výchovy dětí s mentálním postižením a vycházela především ze zjištění, že není dostatek literatury o tomto tématu. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit projekt výchovné práce s mentálně postiženými dětmi předškolního věku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala zvláštnosti předškolního věku, vymezila pojem mentální retardace, uvedla možnosti výchovy v předškolním věku. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku výchovné postupy 18 učitelek z mateřských škol, které pracují s mentálně postiženými dětmi. Závěrem bakalářské práce bylo vytvoření projektu výchovné práce pro děti předškolního věku s mentálním postižením, který by mohl sloužit jako ukázka (příklad) práce s mentálně postiženými dětmi pro začínající učitelky.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 48 s. , 16 s. obr. příloh
Subject(s)
pre-school age, mental retardation, pre-school education, individual educational plan, integration, school counselling service, předškolní věk, mentální retardace, předškolní výchova, individuální vzdělávací plán, integrace, školská poradenská zařízení
Citation
ISSN
ISBN