Volnočasové aktivity ve školních knihovnách

dc.contributorKasperová Dana, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.advisorJursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrausová, Kristýna
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55406 Nováková Iva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 58052 Cogan Miroslav, PhDr.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-04
dc.date.defense2015-06-04
dc.date.submitted2015-03-03
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce si dává za cíl zpracovat návrh ročního tematického plánu školního čtenářského kroužku. V první kapitole představuji pojem školní knihovna, jeho definici a zakotvení v legislativním systému. Dále rozebírám pojem čtenářství a čtenářská gramotnost. V další kapitole vysvětluji význam školy, rodiny a knihovny a jejich vliv na dětské čtenářství. Následně se zabývám volným časem a jeho funkcemi. Další kapitola se zabývá Klubem školních knihoven. V praktické části poté na základě analýzy vybraných knihoven a předchozích informací představuji návrh ročního plánu. Pro příklad jsou zde rozepsané čtyři za sebou jdoucí lekce a příklady her vhodných do knihovního prostředí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the making of one year plan for school book club. In first chapter is explanation and definition of school library, and its legislation. In next chapter is explanation about differences between reading and knowing what is text about, mainly targeted to children. In next chapter is showed up signification of the role family, school and libraries and their influence on child knowing what is text about. Consequently I deal with school libraries and their functions and leisure time and his function. Next chapter is about School Libraries Club. .In practical part I analyze some school libraries and based on this and previous informations I came up with the year plan. Four lectures are more in detail for example and also there are examples of some suitable library games.en
dc.description.mark
dc.format66 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 255/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24480
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon- LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Vyd 1. Plzeň : Aleš Čeňek, 2004. 179 s. ISBN 80-86898-01-6
dc.relation.isbasedon- SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vyd 1. Praha : Portál, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7367-778-7
dc.relation.isbasedonBĚLOHRADSKÁ, Jitka. Informační gramotnost. Vyd. 1. Brno : Moravská zemská knihovan, 2006. Školní knihovna jako informační centrum školy, s. 84-100.
dc.relation.isbasedon- HOUŠKA, Tomáš . Školní knihovna jako důležitý prvek vzdělávání. Infocus. 1996, č. 6/7, s. 124-125
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectčtenářstvícs
dc.subjectškolní knihovnacs
dc.subjectvolnočasové aktivitycs
dc.subjectreadingen
dc.subjectschool libraryen
dc.subjectleisure time activitiesen
dc.subject.verbisleisureen
dc.titleVolnočasové aktivity ve školních knihovnáchcs
dc.titleLeisure time activities in school librariesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag32123
local.identifier.verbis485710
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:53:50cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.kristyna.krausova.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Krausova_vedouci.doc
Size:
96.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Krausova_oponent.doc
Size:
98.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby_Krausova.pdf
Size:
347.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP