Světelná linie

Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu odrazu světla. Zabývá se linií, kresbou světlem, proměnou linie a pracuje s pomíjivým obrazem. Cílem práce je vytvořit instalaci, která za pomoci projekce linií na transparentní lesklé folie a následným odrazem vytvoří obraz, který vede a nabádá k objevování. Projekt klade důraz na prožitek a využívá možnosti linie, kdy její proměnou vzniká komunikace s okolním prostorem.
This thesis explores various aspects of the use of light reflection, more specifically with using light and its reflection to draw transient images. The goal is to build an installation that projects lines of light onto reflective transparent sheets of plastic to create illusive images that invite exploration. Ceaseless mutations of the line make contact with the surrounding environment and lead to unique viewing experiences.
Description
Subject(s)
reflexe, umění, prostor, projekce, světlo, linie, instalace, pohyb, proměna, reflection, art, space, projection, light, line, installation, movement, transformation
Citation
ISSN
ISBN