Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy

Title Alternative:Technická zpráva TH02020705-2018V002
Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Na TUL byly v roce 2018 prováděny experimentální činnosti popisující chování proudění v okolí lopatky. Nadále byla rozvíjena metodika pro vyhodnocení pohybu kmitající lopatky v proudu. Činnosti navázaly na přípravné práce z roku 2017. Proudové pole v okolí lopatky bylo proměřeno metodou Time Resolved PIV. Jedná se o obdobu klasické metody PIV, kde snímkovací frekvence dosahuje řádově tisíce Hertz. Takto rychlý záznam umožňuje zachytit pohyb lopatky vybuzený proudem.
Description
Subject(s)
kmitání lopatek, měření proudění, měření kmitání, samobuzené kmitání, elastická lopatka
Citation
ISSN
ISBN