Příměstské tábory - metodika pro pedagogy volného času

Abstract
Cílem této bakalářské práce je sestavit podrobnou metodiku příměstského tábora, ze které by mohli vycházet i ostatní pedagogové volného času, popř. další organizátoři tábora.Je koncipována do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji tématům, která se organizace příměstského tábora dotýkají - volnému času, hře, táborové činnosti, vývojovým specifikům mladšího školního věku a okrajově i skupinové psychologii. Výstupem praktické části je již zmíněná metodika příměstského tábora. Podrobně v ní popisuji již úspěšně zorganizovaný tábor včetně dokumentace a rozpočtu. Může se tedy stát praktickým návodem na organizaci či alespoň inspirací k obměně tábora.
The main purpose of this bachelor thesis is to compile a detailed methodology of a suburban camp which could be an inspiration for other leisure-time teachers or other organizers of the camps.The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part mentions topics as a 'leisure time', 'game', theory about the summer camps, basics of the social psychology and some specifics of the child development between 7 and 11 years.The outcome of the practical part is the methodology of the suburban summer camp. There is a description of the past well-organized camp which is very detailed and includes documentation and also the budget of the whole event. This thesis can be used as an instruction of how to organize suburban camp or at least an inspiration for a variation.
Description
Subject(s)
Volný čas, výchova ve volném čase, hra, příměstský tábor, metodika příměstského tábora, Leisure time, leisure education, game, suburban camp, methodology of a suburban camp
Citation
ISSN
ISBN