Konstrukce seamless dámského prádla v prostředí CAD systému PDS TailorXQ

dc.contributor
dc.contributor.advisorMusilová Blažena, Ing. Ph.D. : 55206
dc.contributor.authorKrejčová, Martina
dc.date.accessioned2019-11-13T03:55:08Z
dc.date.available2019-11-13T03:55:08Z
dc.date.committed2018-5-4
dc.date.defense2019-05-20
dc.date.submitted2017-11-16
dc.date.updated2019-5-20
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je tvorba konstrukčního algoritmu pro dámskou bezešvou podprsenku do prostředí CAD systému PDS TailorXQ.Rešeršní část popisuje konstrukční specifika bezešvých technologií, studuje charakteristické vlastnosti roztažnosti elastických materiálů s možností uplatnění v konstrukční síti. Představí základní pravidla pro tvorbu konstrukčních úseček a vybraná prostředí v CAD systému PDS TailorXQ. Analyzuje tvary střihových konstrukcí podprsenek vyráběných klasickou i bezešvou technologií.Experiment se zabývá vývojem a hodnocením konstrukčního algoritmu košíčkové části podprsenky, který je implementován do prostředí CAD systému PDS TailorXQ. Důraz se klade na geometrický popis tvaru střihového bloku košíčkové části podprsenky. Je vytvořen postup na vložení geometrického popisu košíčkové části podprsenky do CAD systému PDS TailorXQ pomocí grafického zobrazení predikčních rovnic.Výsledkem této práce je konstrukční algoritmus pro bezešvou podprsenku stupňující se dle pravidel zvoleného velikostního sortimentu v CAD systému PDS TailorXQ.cs
dc.description.abstractThe content of this bachelor thesis is to create a pattern constructional algorithm for the women's seamless bra in the SW PDS TailorXQ.The research is an analysis of the specific pattern construction of seamless technology, which studies the characteristic features of the elastic materials and their application in the pattern construction. It introduces basic rules for creating construction lines and selected environments in the SW PDS TailorXQ. It analyses the shapes of bra pattern constructions made by both classical and seamless technology.The experiment deals with the development and evaluation of the pattern construction algorithm of the bra cup, which is implemented into the SW PDS TailorXQ. Emphasis is placed on the geometric description of the shape cup part of bra. There is a procedure for inserting them into the SW PDS TailorXQ using a graphical representation of its predictive outcome.The result of this work is a structural algorithm for seamless (textures) in accordance with the chosen bra size range in SW PDS TailorXQ.en
dc.description.mark
dc.format69 stran (11 631 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 disketa
dc.identifier.signatureV 201901506
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154131
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item Yu, W. Advances in women's Intimate Apparel Technology. Wooodhead Publishing Cambridge 1. edition 2016, ISBN 9781782423690. item VRBA, V. Střihy prádla: konstrukce a stupňování. 2. vydání. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00355-5. item ZATLOUKAL, L. Tabulky pro konstrukci oděvů pro 1.- 4. ročník středních průmyslových škol oděvních. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. item HÔRECKÁ, A. Střihová konstrukce seamless dámského prádla. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. item ŠŤASTNÁ, K. Parametrická konstrukce sportovní podprsenky. Liberec, 2016. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. item Nápověda k programu PDSTailorXQ. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbezešvá podprsenkacs
dc.subjectCAD systém PDS TailorXQcs
dc.subjectkonstrukční algoritmuscs
dc.subjectkošíčková část podprsenkycs
dc.subjectseamless braen
dc.subjectSW PDS TailorXQen
dc.subjectpattern constructionen
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectcup part of braen
dc.titleKonstrukce seamless dámského prádla v prostředí CAD systému PDS TailorXQcs
dc.titleSeamless Pattern Construction of Women´s Underwear in SW PDSen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT15000372
local.identifier.stag37694
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06585497
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1506
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPVyvojkonstrukcnihopostuputvorbystrihubezesvychvyrobkuvprostrediCADsystemuPDSTailorXQ.pdf
Size:
3.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Krejcova_.pdf
Size:
342.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP