Moderní školní knihovna

dc.contributorUrbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D. : 54760
dc.contributor.advisorJursová Jitka, PaedDr. Ph.D. : 54792
dc.contributor.authorJirků, Miroslav
dc.date.accessioned2019-09-23T07:03:48Z
dc.date.available2019-09-23T07:03:48Z
dc.date.committed2018-12-18
dc.date.defense2019-08-30
dc.date.submitted2017-4-1
dc.date.updated2019-8-31
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce jsou školní knihovny na vybraných základních školách v Jablonci nad Nisou. Cílem práce je zjistit postoje ředitelů, školních knihovníků, učitelů a žáků k úloze a činnosti jejich školní knihovny. Zároveň by měla práce navrhnout model moderní školní knihovny. První část je věnována charakteristice školní knihovny, funkcím a službám, které by měla nabízet, a legislativě. Dále je zde analyzován zahraniční výzkum dokazující pozitivní vliv školních knihoven na vzdělávací výsledky žáků. Empirická část diplomové práce je věnována návrhu modelu moderní školní knihovny a také zpracování a interpretaci odpovědí získaných rozhovory a dotazníky o postojích jednotlivých zkoumaných kategorií.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis are school libraries from selected elementary schools in Jablonec nad Nisou. The aim is to determine opinions of principals, school librarians, teachers and pupils on the role and the activity of their school libraries. At the same time, a model of a modern school library will be designed. The first part of the thesis is dealing with the characteristics of school libraries, their functions, services and legislation. Then a foreign research on the positive influence of school libraries on the student achievement will be analysed. The empirical part of the thesis is dealing with designing a modern school library model and analysis and interpretation of received questionnaires and interviews on opinions of each examined category.en
dc.description.mark
dc.format83 s., Obrazová příloha - 10 s
dc.format.extentGrafy 1
dc.identifier.signatureV 201901230
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153672
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČUMPLOVÁ, Ludmila. Školní knihovny v České republice. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 96-100. ISSN 1801-3252. <http://knihovna.nkp.cz/ knihovna82/82096.htm>
dc.relation.isbasedonČUMPLOVÁ, L., J. NEJEZCHLEBOVÁ a Z. ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. 81 s. Dostupné z: <http://csk.npmk.cz/ sites/csk.npmk.cz/files/soubory/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf>
dc.relation.isbasedonOBERG, D., SCHULTZ-JONES, B. IFLA School Library Guidelines, 2nd revised edition [online]. International Federation of Library Associations and Institutions, 2015. <https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf>
dc.relation.isbasedonSKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectškolní knihovnacs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectstudijní a informační centrum školycs
dc.subjectJablonec nad Nisoucs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectschool libraryen
dc.subjectelementary schoolen
dc.subjectstudy and information centeren
dc.subjectJablonec nad Nisouen
dc.subjecteducationen
dc.titleModerní školní knihovnacs
dc.titleA modern school libraryen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineAJ-DJ
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000550
local.identifier.stag36623
local.identifier.verbiskpw06583400
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1230
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:34cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Miroslav_Jirku_Diplomova_prace_Moderni_skolni_knihovna.pdf
Size:
1.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Jirku_vedouci.doc
Size:
748 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Jirku_oponent.doc
Size:
754 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP