Bankovní nástroje financování zahraničního obchodu

Title Alternative:Bank instruments of foreign trade financing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis clarifies the role of banks in export financing. The significance of export financing is stated in the first chapter, followed by explained reasons for its usage and the list of used instruments. They are introduced without reference to their providers. The following section explains the importance of state in the international trade support with main focus on financing and securing international transactions. State´s organizations, which are active in this sphere, are Česká exportní banka (ČEB) providing buyer´s credits, and Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) providing security and insurance. The content of the third chapter are bank instruments of international trade financing offered by commercial banks. These tools are divided into buyer´s credits and receivables discounting with and without recourse - forfaiting. They are described with the help of experienced and skilled experts from Komerční banka, a.s., where the author of the thesis collected information during his internship. The final part of the work contains real examples of the usage of introduced instruments.
V práci je objasněna role bank v mezinárodním obchodě v oblasti financování exportu. Uvádí význam financování vývozu, důvody pro jeho využití a výpis používaných nástrojů, bez ohledu na poskytovatele financí. Dále vysvětluje pozici státu, který se rovněž výrazně podílí na podpoře exportu českých firem. Využívá k tomu specializovanou Českou exportní banku, poskytující především exportní úvěry, a Exportní garanční a pojišťovací společnost, pojišťovnu mezinárodních obchodních transakcí. Bankovní nástroje financování mezinárodního obchodu využívané komerčními bankami jsou zde rozděleny na exportní úvěry a odkup pohledávek se zpětným postihem a bez postihu - forfaiting. Jsou popsány na základě poznatků, získaných od odborných a zkušených pracovníků Komerční banky, a.s., kde autor absolvoval řízenou praxi. Poslední kapitola obsahuje skutečné příklady využití těchto prostředků.
Description
katedra: KJB; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 59 s.
Subject(s)
export financing, česká exportní banka (čeb), exportní garanční a pojišťovací společnost (egap), security, insurance, commercial banks, risk, buyer's credit, receivables discounting, forfaiting, factoring, financování exportu, česká exportní banka (čeb), exportní garanční a pojišťovací společnost (egap), zajištění, pojištění, komerční banky, riziko, exportní úvěr, odkup pohledávek, forfaiting, factoring
Citation
ISSN
ISBN