Analogová elektronika

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Technical university of Liberec, Czech Republic
Abstract
Skripta Analogová elektronika jsou určena především pro studenty Technické univerzity v Liberci, případně pro všechny, které popisovaná problematika zajímá. Z mnoha důvodů se nejedná o vyčerpávající popis problematiky, nezabýváme se fyzikou popisovaných dějů, ale spíše praktickou stránkou věci. Skriptum je určeno především pro studenty Fakulty strojní, Fakulty textilní, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Ústavu zdravotnických studií a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií jako jedna z forem podpory výuky předmětů zaměřených na základy analogové elektroniky. Osobní zvídavosti nechceme nijak bránit, ale kompletní text není v celé své šíři určen všem studentům - každý z námi zajišťovaných předmětů využívá různě velikou podmnožinu celého textu. Jednotlivým kapitolám skript byli přiděleni garanti, kteří koordinovali práce na jednotlivých kapitolách; přiřazení mělo jednak historický důvod, jednak důvod odborného zaměření jednotlivých kolegů. Každá číslovaná kapitola je tedy uvedena zkratkou tohoto garanta, podle klíče zavedeného níže, v seznamu autorů. Pokud při svém studiu najdete nějaké nepřesnosti, překlepy atp., kontaktujte uvedeného autora, abychom mohli zajistit rychlou nápravu. Úvodní kapitoly skript se zabývají základními součástkami, jejich vlastnostmi a principy zapojování – od nejjednodušších pasivních prvků po složitější aktivní součástky. Po nich pak následují kapitoly zaměřené na praktickou elektroniku, na problematiku návrhu, oživování, měření a související problematiku. Závěrem této předmluvy bych rád poděkoval všem, kteří sbírali jednotlivé střípky textu a scelovali je do kompaktních celků kapitol; nejvíce však musím poděkovat Ivanu Doležalovi, který v tomto díle zanechal stopu nejvýraznější. V Liberci 6. 9. 2014 prof. Ing Zdeněk Plíva, Ph.D.
Description
Subject(s)
analogová elektrotechnika, součástky, praktická elektronika, návrh oživování, měření, elektronická schémata, elektronické funkční bloky, diody, tranzistory, operační zesilovače, generátory, analogové obvody
Citation
DOLEŽAL, I. a kol. Analogová elektronika. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 2014. ISBN 978-80-7494-136-8. DOI: 10.15240/tul/002/2014-11-003
ISSN
ISBN
978-80-7494-136-8
Collections