Softwarová knihovna pro vykreslování 3D modelů pomocí HTML5

Title Alternative:Software library for rendering of 3D models using HTML5
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je vytvořit softwarovou knihovnu pro vykreslování 3D modelů na webu za pomocí HTML5. Knihovna by měla umožňovat základní prohlížení modelu, jako je například otáčení nebo zvětšení. Měla by umožnit vykreslení několika modelů do jedné scény. Jednotlivé modely mohou být různobarevné, nebo otexturované. Knihovna by měla zajišťovat plynulý provoz při použití desítek až stovek modelů. Výsledkem práce je softwarová knihovna napsaná v Javascriptu využívající grafické knihovny WebGL. Model se vykresluje přímo v prohlížeči, na místě prvku typu canvas, není třeba žádného pluginu. Prohlížení modelu se provádí za pomocí prvků na webové stránce a použitím myši. Model může být osvícen směrovým světlem. Každý model může mít několik barev, nebo textur. Knihovna umožňuje zobrazit několik modelů v jedné scéně.
The purpose of this work is creating a software library for rendering 3D models on web page with usage of HTML5. The library should allow basic viewing of model, for example rotation or scaling. It should allow to render several models in one scene. Every model could have many colors or textures. Library should allow smooth run even with use of tens to hundreds of models. The result of work is software library written in Javascript using graphical library WebGL. The model is rendered inside web browser on place of element canvas. There is no need of any plugin. Viewing of the model is allowed by elements of the web page or by mouse. The model can be lighted by simple directional light. Every model can use several colors or textures. Library allows rendering of several models in one scene.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD; rozsah: 40 s.
Subject(s)
počítačová grafika, webgl, html5, computer graphics, webgl, html5
Citation
ISSN
ISBN