A tailor-made course “presenting in english” for the academic staff of the University of Pardubice

Title Alternative:Kurs „presenting in english“ dedykowany pracownikom akademickim Uniwersytetu w Pardubicach
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Autorky prezentace poskytnou ucelený vhled do kurzu: „Presenting in English“, šitého na míru akademickým zaměstnancům Univerzity Pardubice. Zmapují výsledky dotazníku potřeb, který kurzu předcházel, použité nástroje elektronické podpory kurzu, které byly efektivně použity pro zlepšení jazykových, komunikativních a interkulturních kompetencí účastníků kurzu, stejně jako obsahem kurzu samotného a jeho přispění k sebevzdělávání samotných účastníků kurzu prostřednictvím jejich zpětné vazby. Autorky se budou zabývat uceleným pohledem na využití e-learningových podpor, použití ICT v daném kurzu a moderními výukovými metodami a metodami učení jako např. kolaborativní učení nebo sdílená výuka.
Autorki opracowania przedstawiają kompleksową prezentację kursu „Presenting in English“ dedykowanego pracownikom akademickim Uniwersytetu w Pardubicach. Przedstawiają wyniki badań ankietowych skupiających się na potrzebach, które przeprowadzono przed uruchomieniem kursu, wykorzystane narzędzia elektronicznego wsparcia kursu, które w sposób skuteczny zastosowano w celu poprawy kompetencji językowych, komunikacyjnych i interkulturowych uczestników kursu oraz zakres kursu jako takiego i jego wpływ na samokształcenie uczestników kursu oceniony na podstawie otrzymanych od nich informacji zwrotnych. Autorki przedstawiają kompleksowe spojrzenie na wykorzystanie elementów wsparcia e-learningowego, wykorzystanie ICT w danym kursie oraz nowoczesne metody nauczania oraz metody uczenia takie jak np. uczenie się we współpracy lub współdzielone.
The authors are going to provide an insight into a tailor made course “Presenting in English”. They are going to portray a needs analysis questionnaire that precedes the course, some e- instruments that are used for improving effective language learning and for achieving the desired progress in the participants’ communicative and cross-cultural competences. Finally, the course itself will be described and the feedback form that is utilized to reflect not only the course content but also the self-development of the participants. The authors are going to deal with utilization of e-learning support materials, information and communication technologies, and collaborative learning and teaching methods and techniques in the two-day course that has primarily been created for the academic staff and Doctoral and Master Degree programme students of the University of Pardubice.
Die Autorinnen gewähren in ihrem Beitrag einen Gesamteinblick in den Kurs „Presenting in English“, der speziell für die Bedürfnisse der akademischen Mitarbeiter der Universität Pardubice maßgeschneidert wurde. Der Beitrag informiert über die verwendeten elektronischen Hilfsmittel des Kurses, welche zur Verbesserung der sprachlichen, kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen der Teilnehmer beitrugen, sowie auch über den Inhalt des Kurses selbst und dessen Beitrag zur Eigenarbeit der einzelnen Kursteilnehmer mit Hilfe von deren Rückmeldungen. Die Autorinnen befassen sich umfassend mit der unterstützenden Nutzung von E-Learning, der Verwendung von ICT im betreffenden Kurs und mit modernen Unterrichts- und Lehrmethoden wie z. B. das kollaborative Lehren oder den geteilten Unterricht.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN