Numerické modelování geomechanických jevů v prostředí krystalinika.

Title Alternative:Numerical modelling of the geomechanical processes in hard rock environment.
dc.contributor.advisorSeverýn, Otto
dc.contributor.authorZelinka, Filip
dc.date2009
dc.date.accessioned2013-12-20
dc.date.available2013-12-20
dc.date.committed2009-05-29
dc.date.defense2009-06-25
dc.date.issued2013-12-20
dc.date.submitted2008-10-30
dc.degree.levelbccs
dc.descriptionkatedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 50 s., 7 s. obr. a grafycs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním geomechanických jevů v hornině. Veškeré výpočty, simulace a grafická zobrazení jsou provedena pomocí 2D modelovacího programu FLAC. Úvodní část práce tvoří stručný přehled základních pojmů a vztahů užívaných v geomechanice. Dále je v práci popsán programu FLAC a jsou zde prezentovány používané numerické metody. V následující části se práce zabývá způsoby ukládání zemního plynu. Zvláštní důraz je kladen na popis kavernového zásobníku Háje, který byl vybrán jako vzorová geomechanická úloha. Na zjednodušeném modelu byly počítány různé kombinace vnitřních a vnějších tlaků působících na danou oblast V závěru se práce věnuje vlastnímu modelování, při kterém jsou ve třech konkrétních úlohách sledovány napětí v hornině při určitém tlakovém zatížení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with numerical modeling of geomechanical phenomena in rocks. All calculations, simulations and graphics rendering is performed using a 2D modeling program FLAC. The introductory part consists of a brief overview of basic concepts and relationships used in geomechanics. It is described in the work program FLAC are presented in numerical methods used. The following work deals with ways to store natural gas. Particular emphasis is placed on description cavern storage of Háje, which was chosen as a model geomechanická role. In the simplified model were calculated various combinations of internal and external pressures acting on the area The end of the work deals with its own modeling, which are in three specific tasks monitored tensions in rocks at a pressure load.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/744
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectpodzemní zásobník plynucs
dc.subjectflaccs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectunderground gas storageen
dc.subjectflacen
dc.subjectstressen
dc.subject.verbisnumerické modelovánícs
dc.titleNumerické modelování geomechanických jevů v prostředí krystalinika.cs
dc.title.alternativeNumerical modelling of the geomechanical processes in hard rock environment.en
dc.typeThesis
local.departmentNTIcs
local.identifier.stag16213
local.identifier.verbis393320
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:22cs
local.verbis.studijniprogramNTI elektrotechnika a informatika/elektronické informační a řídicí systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_16213.pdf
Size:
548.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce