Volnočasové aktivity rozvíjející zájem o přírodu pro žáky mladšího školního věku

Abstract
Tato bakalářská práce je věnována rozvoji vztahu dětí k přírodě a vznikla na základě snahy o větší zapojení aktivit zaměřených na přírodu v rámci druţiny. Teoretická část této bakalářské práce je věnována definicím volného času, specifikům dětí v mladším školním věku, vztahu k přírodě a ţivotnímu prostředí a vhodnosti rozvoje vztahu k přírodě jiţ v útlém věku dětí. Praktická část obsahuje soubor aktivit pro děti, zvolených právě za účelem rozvoje vztahu k přírodě a dále také jejich reflexi. V závěru jsou zmíněny návrhy dalších aktivit sepsaných na základě aktivit odzkoušených. Aktivity byly realizovány v praxi za podpory učitelek ze Základní školy ve Svijanském Újezdu.
This bachelor thesis is focus on development of the interest of children into nature. It is based on efforts to involve more nature related activities in the after school club. The teoretical part contains the definitions of leisure time, the specific of younger school age, and the environment and the appropriateness of developing an interest into nature in childhood.The practical part contains a set of activities chosen for the purpose to develop a relationship with nature and also reflection from activities. In the end I mention suggestions applying gained knowledge for further use in spare time activities. Activities were tested with the support of primary school teachers in Svijanský Újezd.
Description
Subject(s)
volný čas, školní druţina, mladší školní věk, zájem o přírodu, leisure time, after school club, younger school age, interest in nature
Citation
ISSN
ISBN