Podpora podnikání v ČR z veřejných zdrojů se zaměřením na kolaborativní výzkum a vývoj

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠimanová Jana, Ing. Ph.D. : 55527
dc.contributor.authorSchmiedová, Magdaléna
dc.date.accessioned2021-07-22T17:26:21Z
dc.date.available2021-07-22T17:26:21Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování kolaborativního výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cílem je zorientování se v nepřeberné a nepřehledné nabídce programů, shromáždění dostupných dat a jejich následné zhodnocení. Práce obsahuje základní informace o všech dostupných podporách výzkumu a vývoje, následované detailním zhodnocením jednotlivých programů, jejich administrativní náročnosti a především jejich finančního dopadu na jednotlivé podniky. Práce poukazuje nejen na podobnosti, ale hlavně na rozdíly v přístupu jednotlivých poskytovatelů a detailně pak na odlišnosti v jednotlivých programech. Ukázalo se, že klíčová je především forma financování, kdy v jednom případě je podnik finančně podporován již od začátku projektu, zatímco v druhém případě je finanční podpora poskytnuta s významnou časovou prodlevou.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on financing collaborative research and development from public resources. The goal is to navigate in the inexhaustible and confusing offer of programs, gathering available data and their subsequent evaluation. The thesis contains basic information about all available financial support for research and development, followed by a detailed evaluation of individual programs, their administrative complexity and especially their financial impact on individual companies. The work highlights not only the similarities, but mainly the differences in the approach of individual providers and in detail the differences in individual programs. It turned out that the key is mainly the form of financing, where in one case the company is financially supported from the beginning of the project, while in the other case the financial support is provided with a significant time lag.en
dc.description.mark
dc.format54 s. (67 572 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202102803
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160275
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemZákon č. 146 ze dne 20. dubna 2017 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). In: Sbírka zákonů České republiky. 2017, částka 22. ISSN 1211-1244. itemREŽŇÁKOVÁ, Mária. 2012. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1835-4. itemQUIRY, Pascal a Pierre VERNIMMEN. 2019. Corporate finance: theory and practice. London: Wiley. ISBN 978-11-199-6006-5. itemBLAŽKA, Marek, et al. 2018. Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice. Praha: COMTES FHT. ISBN 978-80-906810-2-6. itemOECD. 2015. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-92-642-3901-2. itemMPO. 2018. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 2014 - 2020 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/. itemPROQUEST. 2019.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/. enditemize parKonzultant: Ing. Jan Václavíkpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFinancování ex postcs
dc.subjectex antecs
dc.subjectgrantové projektycs
dc.subjectkolaborativní výzkumcs
dc.subjectpřímá podporacs
dc.subjectTechnologická agentura ČRcs
dc.subjectúčelová podporacs
dc.subjectveřejné zdrojecs
dc.subjectvýzkumná organizacecs
dc.subjectzpůsobilé nákladycs
dc.subjectEx post financingen
dc.subjectex anteen
dc.subjectgrant projectsen
dc.subjectcollaborative researchen
dc.subjectdirect supporten
dc.subjectTechnology Agency of the Czech Republicen
dc.subjecttargeted supporten
dc.subjectpublic resourcesen
dc.subjectresearch organizationen
dc.subjecteligible costsen
dc.titlePodpora podnikání v ČR z veřejných zdrojů se zaměřením na kolaborativní výzkum a vývojcs
dc.titleBusiness Support in the Czech Republic Using Public Sources with a Focus on Collaborative Research and Developmenten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000057
local.identifier.stag40255
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis86a11917-5d3a-4c5f-841e-02380529cb73
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2803
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_finalni.pdf
Size:
921.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_Schmiedova.pdf
Size:
251.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP