K problematice metodiky "fullcost" ve výzkumu

Title Alternative:Fullcost Method within Research and Development
dc.contributor.advisorDubová, Markéta
dc.contributor.authorMarjánová, Jana
dc.date2009
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed1899-12-30
dc.date.defense2009-06-22
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 123cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe challenges of {\clq}qfullcost`` methodic in research and development and to develop a proposal for improvement of operating costs calculation at Technical University of Liberec (TUL) praxis. The first part is based on research of professional literature. It explains basic terms connected with methods of calculations and determination of indirect costs, their pros and cons, which are important in further practical use of these methods. The second part deals with various providers of research and development financing and their specific requirements for determination of indirect costs. Emphasis is placed on requirements and financial rules of the 7th Framing program and Operational program Research and development for innovations. Next chapter describes current praxis at TUL which needs to be studied before making a proposal. The main part of this thesis is the proposal of TUL indirect costs modification which is based on knowledge gained by study of professional literature, presence at {\clq}qFuture of fullcost model`` conference and consultations with professionals dealing with this problematic at TUL. In conclusion, recommendations for future TUL praxis are suggested.en
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je snaha popsat problematiku metodiky {\clq}qfullcost`` ve výzkumu a vývoji a vyvinout návrh ke zlepšení výpočtu režijních nákladů v praxi Technické univerzity v Liberci (TUL). První část práce vychází ze studia odborné literatury, jsou zde vysvětleny základní pojmy související s oblastí metod kalkulací a stanovení režijních nákladů, jejich výhody a nevýhody, které jsou důležité při pozdějším praktickém uplatnění těchto metod. V dalším oddílu práce je pojednáno o různých poskytovatelích financování výzkumu a vývoje a jejich specifických požadavcích na stanovení režijních nákladů. Důraz je přitom kladen na požadavky a finanční pravidla 7. Rámcového programu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Současnou praxi na TUL, se kterou je potřeba se před samotným návrhem seznámit, popisuje následující kapitola. Stěžejní část práce je vlastní návrh modifikace výpočtu režie na TUL, který vychází z poznatků získaných studiem literatury, účastí na konferenci {\clq}qBudoucnost fullcost modelu`` a konzultací s odborníky, kteří se na TUL touto problematikou zabývají. Závěrem jsou navržena doporučení pro další praxi TUL.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5191
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectfullcosten
dc.subjectindirect costsen
dc.subjectresearch and developmenten
dc.subjectuniversityen
dc.subjecttimesheeten
dc.subjectprojecten
dc.subjectfullcostcs
dc.subjectrežijní nákladycs
dc.subjectvýzkum a vývojcs
dc.subjectuniverzitacs
dc.subjecttimesheetcs
dc.subjectprojektcs
dc.subject.verbiseconomicsen
dc.titleK problematice metodiky "fullcost" ve výzkumucs
dc.title.alternativeFullcost Method within Research and Developmenten
dc.typeThesis
local.departmentKFUcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag16080
local.identifier.verbis412049
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-12-29 04:12:01cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16080.pdf
Size:
3.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce