Prevence zdraví u dětí předškolního věku

dc.contributorKiryková Simona, PhDr. Ph.D. : 54793
dc.contributor.advisorKasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D. : 55381
dc.contributor.authorČervinková, Nikol
dc.date.accessioned2019-09-12T11:03:13Z
dc.date.available2019-09-12T11:03:13Z
dc.date.committed2018-5-25
dc.date.defense2019-08-27
dc.date.submitted2017-5-1
dc.date.updated2019-8-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce, která nese název Prevence zdraví u dětí předškolního věku, je věnována prevenci zdraví se zaměřením na péči o chrup u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodné formy, jak aplikovat výchovu ke zdraví a péči o zdravý chrup v mateřské škole. V teoretické části vymezuji a definuji pojmy, které se daného tématu týkají. V praktické části rozpracovávám s využitím vhodných metod týdenní třídní vzdělávací program, zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu a správnou péči o chrup u předškolních dětí. Tento program jsem měla možnost si prakticky ověřit ve dvou mateřských školách.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis entitled Prevention of Health in Preschool Children is devoted to health prevention with a focus on dental care of preschool children. The aim of my bachelor thesis is to apply health education in kindergarten in a suitable form.In the theoretical part I defined terms related to the given topic. In the practical part, by using appropriate methods, I developed a weekly-class educational program focused on the prevention of dental caries and proper dental care of preschool children. I had the opportunity to apply this program on children at two kindergartens.en
dc.description.mark
dc.format72 s.
dc.format.extentIlustrace, Noty 2x ROM
dc.identifier.signatureV 201901120
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153497
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFIALOVÁ, Sylvia a Květoslava NOVÁKOVÁ. Vybrané kapitoly z pedostomatologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. ISBN 80-244-0075-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonMACHOVÁ, Jitka; KUBÁTOVÁ, Dagmar. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2015.
dc.relation.isbasedonTŮMOVÁ, Lenka a Zbyněk MACH. Zoubky našich dětí. Praha: Mladá fronta, 2003. Žijeme s dětmi. ISBN 80-204-1022-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVELKOVÁ, Anna a Vladimír ŠÍCHA. Stomatologická prevence v dětském věku: metodika a podklady pro potřeby zdravotní výchovy ve stomatologii. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1981. Metodika zdravotní výchovy.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDěti předškolního věkucs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectpreventivní programycs
dc.subjectprevence zdravícs
dc.subjectzubycs
dc.subjectPreschool Childrenen
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectPreventive Programen
dc.subjectHealth Preventionen
dc.subjectTeethen
dc.titlePrevence zdraví u dětí předškolního věkucs
dc.titleHealth prevention in preschool childrenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000557
local.identifier.stag36688
local.identifier.verbiskpw06583227
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1120
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:18cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_finalni_Cervinkova.pdf
Size:
4.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Cervinkova_vedouci.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Cervinkova_oponent.doc
Size:
749 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP