KŘÍDLA HMYZU - ODĚVNÍ KOLEKCE

Abstract
Bakalářská práce s názvem Křídla hmyzu je zaměřená na design oděvu. Celá práce vychází z inspirace hmyzích křídel využitých ve vizuální podobě současného oděvu.Inspiraci jsem čerpala ze dvou typů hmyzích křídel síťokřídlých a brouků.Síťokřídlý hmyz se promítá především v oblasti vzorů, které jsou zpracovány malbou na hedvábí, oproti tomu brouci pomohli vnést do celé práce konstrukci jednotlivých oděvů.Propojení křídel těchto hmyzích druhů vytváří v kolekci elegantní celek, který je podtržen použitím hedvábné textilie jako hlavního materiálu.
The Bachelor's thesis with the title Insect wings is focused on the design of garment. The whole work comes from the inspiration of insect wings used in a visual form of contemporary clothing.I took inspiration from two types of insect wings - insect net-winged insects and beetles.Insect net-winged insect is reflected mainly in the area of patterns, which are processed by painting on silk, as opposed to beetles which helped bring the entire work the whole construction of different garments.These insect species creates in the collection of the elegant a whole, which is underlined by the use of silk fabrics as a main material.
Description
Subject(s)
Klíčová slova:Křídla hmyzu, síťokřídlý hmyz, brouci, malba na hedvábí, hedvábí, Key words:Insect wings, insect net-winged insects, beetles, painting on silk, silk
Citation
ISSN
ISBN