Srovnání jazyka reklam před rokem 1989 a v současnosti

Title Alternative:Comparison of advertising language before 1989 and present
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je zaměřena na jazyk současných a předrevolučních televizních reklam a jejich jazykovou analýzu. V teoretické části se práce věnuje obecněji reklamě a její charakteristice, modelům, regulaci, prostředkům a historii s důrazem na jazyk tzv. předrevolučních reklam. Hlavním cílem práce je však zmapování nejčastěji užívaných jazykových prostředků. Součástí práce je podrobná analýza deseti vybraných vzorků reklam, na jejichž textech je názorně ukázáno, jak reklamy s vybranými jazykovými prostředky a ozvláštněními pracují. Na základě rozboru docházíme k těmto závěrům: jazyk socialistické propagace se nevyznačoval kreativitou, mnohá jazyková ozvláštnění nemohla být užita z důvodu vyžadované unifikovanosti jazyka a reklamní texty nebraly zřetel na idiolekt adresáta. Oproti tomu jazyk současných reklam je originální, kreativní, upřednostňuje jazykovou hravost a pracuje s ironií a nadsázkou.
Description
72 s. +CD ROM
Subject(s)
advertising, reklama a propagace
Citation
ISSN
ISBN