Výtvarné hry s přírodninami a v přírodě

dc.contributorPechová Zuzana, Mgr. Ph.D. : 58917
dc.contributor.advisorValešová Hana, PhDr. Ph.D. : 54854
dc.contributor.authorNadějová, Iva
dc.date.accessioned2019-09-06T06:12:10Z
dc.date.available2019-09-06T06:12:10Z
dc.date.committed2019-5-1
dc.date.defense2019-05-14
dc.date.submitted2017-11-30
dc.date.updated2019-5-31
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aktuálním využitím přírodního materiálu ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. Je rozdělena na část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Část teoretická obsahuje teoretické poznatky týkající se tématu, které byly čerpány z odborné literatury. Výzkumná část se zabývá vstupním šetřením aktuálního vyžití přírodního materiálu ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. Šetření bylo prováděno pomocí dotazníkové metody. Na základě výsledků šetření jsou v praktické části uvedeny metodické listy týkající se tématu, které je možno využít v praxi.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the current use of natural materials in art lessons at the primary schools. It is di-vided into theoretical part, research and practical part. The theoretical part contains theoretical knowledge about the topic, which were taken from literature. The research part includes results of investigation of current use of natural materials in art lessons at primary schools. Investigation were done by using a questionnaire method. Based on the results of the investigation, the practical part presents methodological sheets concerning the topic that can be used in practice.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.signatureV 201901032
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153400
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCIKÁNOVÁ, K., 1995. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum. ISBN 80-7151-732-1. GAVORA, P., 2010. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-185-0. HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., 2005. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-237-7. MIŠURCOVÁ, V., SEVEROVÁ, M., 1997. Děti, hry a umění. Praha: ISV. Psychologie (ISV). ISBN 80-85866-18-8. PODLIPSKÝ, R., VANČÁT, J., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ZIKMUNDOVÁ, V., 2017. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. Plzeň: ZČU v Plzni. ISBN 978-80-261-0728-6. SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S., 2013. Tvorba jako způsob poznávání. V Praze: Karolinum. ISBN 978-80-246-2335-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectprvní stupeň základní školycs
dc.subjectpřírodní materiálcs
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjecthracs
dc.subjectinvestigationen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectelementary schoolen
dc.subjectnatural materialen
dc.subjectart lessonen
dc.subjectgameen
dc.subject.verbisart educationen
dc.titleVýtvarné hry s přírodninami a v příroděcs
dc.titleArt Games in Nature and with Products of Natureen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000460
local.identifier.stag37518
local.identifier.verbiskpw06583096
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1032
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:09cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_Nadejova_Iva.pdf
Size:
8.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VP_Nadejova.pdf
Size:
313.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Nadejova.pdf
Size:
310.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Nadejova.pdf
Size:
229.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP