Analýza vztahů Evropské unie s Tureckem

Title Alternative:Analysis of Relationship between the European Union and Turkey
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work focuses on the problematic of relations between the European Union and Turkey and on a very frequently discussed subject of potential Turkish membership in the EU. The attitudes toward the entry of Turkey to EU seem to be among the European public rather negative, then positive. Those attitudes mostly arise from subjective aversion to Islamic religion, or from fears of a different culture. The diploma work contents a study of historical development and an analysis of current Turkey-European relations. Further the work focuses on particular arguments for or again Turkish membership, on controversial aspects of the current corporate cooperation and evaluates the possible effects of Turkish membership. The aim of this study is evaluation of all important aspects in the Turkey-European relations and construction of a detailed analysis, which could afford to a potential reader a global overview about the discussed problematic.
Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů Evropské unie s Tureckem a v současné době velmi diskutovaným tématem možnosti členství Turecka v EU. Mezi evropskou veřejností převažují negativní postoje k vstupu Turecka do EU, které ovšem ve většině případů pramení ze subjektivní averze k islámu, nebo z obav z odlišné kultury. Obsahem diplomové práce je studie historického vývoje a analýza současné úrovně turecko-evropských vztahů. Práce dále rozebírá jednotlivé argumenty hovořící pro, nebo proti vstupu Turecka do EU, sporné aspekty společné kooperace a hodnotí možné důsledky tureckého členství. Cílem diplomové práce je zhodnocení všech významných aspektů v evropsko-tureckých vztazích a vytvoření podrobné analýzy, která by potenciálnímu čtenáři umožnila globální náhled na danou problematiku.
Description
katedra: KEK; rozsah: 107
Subject(s)
accession negotiations, impact of turkish membership, international relations, the european union, turkey, dopady tureckého členství, evropská unie, mezinárodní vztahy, přístupové jednání, turecko
Citation
ISSN
ISBN