Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku služeb

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorUrbanová, Veronika
dc.date.accessioned2022-07-29T04:30:11Z
dc.date.available2022-07-29T04:30:11Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-01
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-1
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti eDO finance, a. s. v letech 2018-2020. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy. Definuje základní pojmy, zdroje dat, postupy a metody finanční analýzy. Dále jsou představeny ukazatele potřebné k zhodnocení finanční výkonnosti podniku. Praktická část se nejprve věnuje charakteristice analyzovaného podniku, na který jsou následně aplikovány vybrané ukazatele představené v teoretické části této práce. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou vyhodnoceny a dále také porovnány s průměrnými hodnotami odvětví. Na závěr je zhodnocena aktuální situace společnosti pomocí výsledných hodnot ukazatelů a na základě toho jsou navrženy možné změny pro zlepšení finančního zdraví společnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the evaluation of the company's financial performance eDO finance, a. s. in the years 2018-2020. The whole work is divided into two main parts. The first part focuses on the theoretical basis of financial analysis. Defines basic concepts, data sources, procedures and methods of financial analysis. Furthermore, the indicators needed to evaluate the financial performance of the company are presented. The practical part first deals with the characteristics of the analyzed company, to which are then applied selected indicators presented in the theoretical part of this work. The resulting values of the indicators are evaluated and also compared with the average values of the industry. Finally, the current situation of the company is evaluated using the resulting values of indicators and based on this, possible changes are proposed to improve the financial health of the company.en
dc.description.mark
dc.format62 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky -
dc.identifier.signatureV 202203895
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165912
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemBROOKS, Raymond, 2016.~Financial management: core concepts. Boston: Pearson. ISBN 978-1-292-10142-2. itemKNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER, 2017.~Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0563-2. itemRŮČKOVÁ, Petra, 2021.~Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-3124-2. itemVOCHOZKA, Marek, 2020.~Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-1701-7. itemPROQUEST, 2021.~Databáze článků ProQuest~[online]. [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: František Novák, finanční poradcepar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjecthodnocení výkonnostics
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectcomprehensive indicatorsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku služebcs
dc.titleFinancial Analysis of a Selected Service Companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationB0413A050006
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000078
local.identifier.stag43275
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701175
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3895
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Urbanova_Veronika.pdf
Size:
2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2022_Urbanova.pdf
Size:
241.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP