Pojetí člověka ve filosofii Alberta Camuse

Title Alternative:Human's Conception in the Philosophy of Albert Camus
Abstract
Práce se zabývá vymezením a následným popsáním vztahu člověka k entitám, kterými jej obklopuje jeho vnitřní i vnější svět. Mapuje různé aspekty vztahu a v každém z nich hledá souvislosti s jedním z hlavních témat Camusovy filosofie – s tématem absurdna, které prostupuje dílo tohoto filosofa a spisovatele. Na problémy je zde nahlíženo především z filosofického hlediska, nicméně jsou rovněž stručně rozebrány postavy z Camusových beletristických děl. Z bezpočtu autorových románů byly vybrány dva tituly, které bývají často označovány za jakési paralely dvou Camusových filosofických esejů, z nich převážně byla čerpána inspirace pro tuto práci.
This work is interested in classification and description of relationship between man and various entities, which are closing about his inner and outer world. It maps various aspects of the relationship and in each of main topics tries to find contexts with one of main theme of Camus’ philosophy – with the theme of absurd, which runs through the work of this philosopher and writer. Problems are regarded in philosophical aspect mainly, therefore also characters of Camus fiction work are described here. From many author’s novels were chosen two titles, which are marked to be parallels of two Camus’ essays, which inspiration for this work was taken from.
Description
41 s. +CD ROM
Subject(s)
philosophical anthropology, filozofická antropologie, člověk, absurdno, boj, revolta, vztah, human, absurd, fight, rebellion, relationship
Citation
ISSN
ISBN