Ambasáda České republiky v Etiopii (Addis Abeba)

Abstract
Objekty zastupitelského úřadu (ZÚ) v Addis Abebě budou vizitkou České republiky. Svým posláním budou v první řadě vyjadřovat kulturní úroveň státu i tradice české architektury v rámci evropského i světového kontextu kulturního dědictví. Budou místem, kde se cizinci mohou dozvědět základní informace historii ČR, kultuře a ekonomice. Areál ZÚ by měl svou formou a svým obsahem vyjadřovat odpovídající míru státní reprezentace, reflektovat genia loci (prostředí a podmínky místa) a to vše při současném naplnění požadavku na funkčnost a účelovost. Předpokladem architektonického řešení je jeho výrazová nadčasovost, vysoká kvalita provedení, racionální dispozice a výběr a použití materiálů při současném dodržení typologických atributů účelových staveb (úřadů a rezidencí) pro diplomatické zastoupení. Architektonické řešení musí zároveň respektovat základní bezpečnostní, ekonomické a hlavně uživatelské a provozní požadavky.
Czech Embassy in Addis Abeba will be the representation of Czech state.It will reflect the cultural level of Czech architecture in the frame of Europian and world context. It would be place, where foregner can discover basic information about Czech history, culture and ecnomics. Project should provide k quality solution, reasonable volume and wise choose of materials. Also it should respect basic security and economic requirements.
Description
Subject(s)
Ambasáda, Diplomatická architekture, Addis Abeba, Ethiopia, Embassy, Diplomatic architecture, Addis Abeba, Ethiopia
Citation
ISSN
ISBN