Logopedická prevence v mateřských školách

Title Alternative:Logopaedics Prevention in Kindergartens
dc.contributor.authorPolyáková, Zuzana
dc.date.accessioned2018-12-03T18:43:32Z
dc.date.available2018-12-03T18:43:32Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí v mateřských školách. Okruh zkoumání se zúžil na okolí města Harrachova. Cílem bylo charakterizovat možnosti, metody a formy práce, které jsou k rozvoji komunikačních kompetencí používání nejčastěji. Práce měla zjistit, jaká je spolupráce rodičů a mateřské školy při logopedické prevenci a intervenci. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahovala základní pojmy související se speciální pedagogikou a logopedií, komunikačními schopnostmi a také logopedickou prevencí. V praktické části jsou předloženy výsledky výzkumu. Ten byl proveden pomocí dotazníkového šetření pro pedagogy mateřských škol a formou rozhovoru pro rodiče.Z výsledků vyplývá, že logopedická prevence má své místo při aktivitách v mateřských školách. Je třeba ale zlepšit komunikaci s rodiči při realizování logopedické péče.Závěrečná zjištění pak byla podpořena konkrétními návrhy opatření při logopedické prevenci.cs
dc.description.abstractBachelor thesis dealt with the logopaedic prevention in kindergartens. Circle of examination is narrowed down to the vicinity of the town of Harrachov. The aim was to characterize the options, methods and forms of work that are to the development of communication skills use most often. The work should find out what is the cooperation of parents and nursery school in speech therapy prevention and intervention. The work was divided into theoretical and practical part. The theoretical part included basic concepts related to special pedagogy and logopedií, communication capabilities and also logopaedic prevention. In the practical part are presented the results of the research. This was conducted using a questionnaire survey for teachers of kindergartens and in the form of an interview for parents. The results show that the logopedic prevention has its place in the activities in kindergartens. But need to improve communication with parents in the implementation of speech therapy. Final findings were then backed up by concrete proposals for measures in speech therapy the prevention.en
dc.identifier.signatureV 321/17 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60898
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbislogopediecs
dc.subject.verbispředškolní výchovacs
dc.subject.verbispreschool educationen
dc.subject.verbisspeech therapyen
dc.titleLogopedická prevence v mateřských školáchcs
dc.title.alternativeLogopaedics Prevention in Kindergartensen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537313
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:31cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika předškolního věkucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
12.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
328.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_32117_Pb.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP