Doplnění výrobkové řady

Title Alternative:Products line development
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work deals with the issue of implementing new products on the market. The topic of the theses is an extension of the product line about an innovated type of the product and its market introduction including presentation. The aim of the theses was to specify problems on the market of heating engineering, to describe the product and to work out the strategy on implementing a new product on the market. The aim of the application of a marketing strategy should be an increase in the sales of stoves and an enlargement of the share in the heating market.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavádění nových výrobků na trh. V práci se jedná o rozšíření výrobkové řady o inovovaný druh výrobku a jeho uvedení na trh včetně prezentace. Cílem diplomové práce bylo specifikovat problematiku na trhu s vytápěním, popsat výrobek a vymyslet strategii vstupu nového výrobku na trh. Cílem aplikace marketingové strategie mělo být zvýšení prodejů kamen a rozšíření tržního podílu na trhu s vytápěním.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD; rozsah: 73
Subject(s)
competition, commercialization, marketing mix, marketing strategy, market, swot analysis, market segmentation, target market, hot air stove, renewable resource of energy, heating, communication, konkurence, komercionalizace, marketingový mix, trh, swot analýza, segmentace trhu, cílový trh, horkovzdušná kamna, obnovitelný zdroj energie, vytápění, komunikace
Citation
ISSN
ISBN