Proces přijímání pracovníků

Title Alternative:The process of workers recruiting
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce popisuje v teorii proces plánování, získávání a výběru zaměstnanců a jeho aplikaci v praxi, konkrétně ve státním podniku Česká pošta. Ekonomické podmínky v současnosti vytvářejí potřebu nových metod a nových postupů k řízení lidských zdrojů, protože právě lidskými zdroji je možné dosáhnout úprosperity podniků. Vzniká tedy potřeba nacházet vhodné lidi na příslušná pracovní místa. Proto jsou v práci popsány také cíle a funkce personálního manangementu, který dosahuje svého účelu prostřednictvím plnění určitých úkolů, které představují hlavní náplň činností personálního oddělení. V práci je uvedena základní charakteristika České pošty, s.p. a její využití metod plánování, získávání a výběru nových pracovníků včetně nástinu možných doporučení, které se zaměřují na výše uvedené oblasti personálního managementu.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN