Řízení víceosého servopohonu v prostředí LabVIEW

Abstract
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou řízení servopohonu ve vývojovém prostředí LabVIEW. Řešení probíhalo ve spolupráci se společností Preciosa, a.s.V prvních kapitolách práce je čtenář uveden do problematiky elektrických pohonů a na těchto principech je dále rozvinuta teorie servomotorů. V dalších částech je představeno programování v prostředí LabVIEW a práce s doplňkovým modulem SoftMotion. Ve výzkumné části práce bylo účelem vytipovat servopohon dle daných požadavků a následný návrh modelových aplikací. Požadavek práce v reálném čase je zajištěn platformou CompactRIO, a tak nemusí být ošetřen dodatečnými prostředky.Přínos této diplomové práce spočívá v rozšíření znalostí o programování v prostředí LabVIEW a především pak s knihovnou SoftMotion Module. Hlavním výsledkem práce pak je návrh modelových aplikací a diskuze jejich využití v praxi.
The aim of the diploma thesis is to introduce the reader to the theory of controlling servomotors in LabVIEW develpoment enviroment. The thesis was realized in collaboration with Preciosa a. s. company.The theoretical part of the work contains intoduction to electric drives and describes programming in LabVIEW. The purpose of the practical part was to choose actuators according to the given demands followed by the programming it in LabVIEW using SoftMotion Module. Design of the application was focusing on real-time work.The benefit of this thesis lies in extension of knowledge with programming in LabVIEW, especially with SoftMotion Module library. The main result is implementation of the model application in use.
Description
Subject(s)
elektrické pohony, servopohony, LabVIEW, SoftMotion Module, modelová aplikace, electric drives, servomotors, LabVIEW, SoftMotion Module, model application
Citation
ISSN
ISBN