Intenzita pohybového zatížení při zápase v ledním hokeji

Title Alternative:Psychical load intensity in an ice hockey match
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce bylo porovnání intenzity pohybového zatížení při zápase ledního hokeje u hráčů různé výkonnostní úrovně ve věku 20-30 let. Měřené soubory byly rozděleny do tří úrovní podle výkonnosti a to následovně: na rekreační (R) hráče (n = 6), hráče krajské (K) úrovně (n = 6) a hráče hrající druhou (D) ligu (n = 6). Měřením za pomocí monitorů srdeční frekvence typu Sporttester od firmy Polar (RS800CX) bylo zjištěno, že pro hráče rekreační úrovně (R) se během hokejového utkání průměrná srdeční frekvence pohybuje okolo 137 tep.min-1 (s = 7,00 tep.min-1), u krajské úrovně (K) také 137 tep.min-1 (s = 4,03 tep.min-1) a soubor druholigové úrovně (D) dosáhl hodnot 134 tep.min-1 (s = 2,87 tep.min-1). Po porovnání rozdílů hodnot se ukázalo, že rozdíly mezi soubory hráčů rekreačních, krajských a druholigových úrovní byly malé. Největší zastoupení u všech kategorií měly zóny 2, 3 a 4. Ve druhé zóně strávili hráči rekreační úrovně celkem 15 % celkového času, hráči krajské úrovně 19 % a hráči druhé ligy 22 %. Ve třetí zóně, zóně středního zatížení, strávili hráči souboru R celkem 15 % celkového času, hráči souboru K 14 %, tato hodnota byla stejná jako u souboru D. V zóně nízké intenzity, která je v pořadí čtvrtá, se soubor R zdržel 17 % celkového času, soubor K v průměru 19 % a hráči souboru D celkem 16 %. Výsledky ukázaly, že lední hokej je pro hráče ve věku od 20 do 30 let vhodnou aerobní aktivitou bez ohledu na výkonnostní úroveň jedince.
Description
69 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ice hockey, physical fitness, lední hokej, tělesná kondice
Citation
ISSN
ISBN