Plnění cílů Strategie Evropa 2020: komparativní analýza států Visegrádské skupiny

dc.contributorBranda Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisorLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSoumarová, Magdalena
dc.contributor.otherSkolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64073 Čuhlová Renata, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 56834 Pittnerová Radka, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-06-13
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated9.8.2016 13:41
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce je zhodnotit plnění druhého cíle Strategie Evropa 2020: investovat 3 % HDP do výzkumu a vývoje v zemích Visegrádské skupiny a navrhnout opatření ke zdárné realizaci tohoto cíle. K hodnocení je využita metoda komparace intensity vědy a výzkumu a ostatních stěžejních indikátorů spojených s vědecko-výzkumnou oblastí. Na základě makroekonomické analýzy je nejprve zjištěn výchozí ekonomický stav států Visegrádské skupiny a vytipovány klíčové oblasti, které ovlivňují úspěšnost plnění analyzovaného cíle Strategie Evropa 2020. Z hodnocení vyplývá, že státy Visegrádské skupiny cíle Strategie Evropa 2020 neplní na stejné úrovni a kromě České republiky, se státům V4 zatím nedaří dosahovat vytyčené národní cíle v této oblasti. Vzhledem ke zjištěným datům jsou v závěru zformulována doporučení pro jednotlivé státy Visegrádské skupiny za účelem zefektivnění plnění sledovaného cíle.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate the fulfilment of the Europe 2020 Strategy's second goal: to invest 3 % of GDP into research and development in countries of the Visegrad group and propose measures for the goal's successful realisation. The evaluation is based on a comparison method which compares R&D intensity and other fundamental indicators associated with the R&D field. Based on macroeconomic analysis, an evaluation of initial situation in the countries of the Visegrad group is performed and key areas which influence the success of fulfilment of the analysed Europe 2020 Strategy goal are identified. The results of this evaluation show that countries of the Visegrad group do not fulfil the goals of Europe 2020 Strategy on an equal level. With the exception of Czech Republic, the countries of V4 are not able to reach the prescribed national goals. In accordance with the researched data, recommendations for individual countries of the Visegrad group are formulated. The purpose of these recommendations is to make the fulfilment of the observed goal more effective.en
dc.description.mark
dc.format107
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky, Mapy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23723
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMARLIER, Eric and David NATALI. Europe 2020: Towards a More Social EU? 1th ed. Brussels: Peater Lang, 2010. ISBN 978-90-5201-688-7. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚČÍ ČR. Strategie Evropa 2020 - nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU: přepis příspěvků z 6. konference Evropské fórum podnikání. Praha: Newton College, 2010. ISBN 978-80-9042-814-0. OECD. OECD Economics Surveys: European Union 2012. 1th ed. Paris: OECD Publishing, 2012. ISBN 978-92-64-12733-3. TULMETS, Elsa. East Central European Foreign Policy Identity in Perspective: Back to Europe and the EU's Neighbourhood. 1th ed. New York: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-11-3731-576-2. KLAUS, Václav a aj. Česká republika na rozcestí: Čas rozhodnutí. Praha: Fragment, 2013. ISBN: 978-80-2532-064-2. MACH, Miloš. Makroekonomie II: pro magisterské (inženýrské) studium. Slaný: Melandrium. 2001. ISBN: 978-80-8617-518-9. Databáze článků ProQuest (http://knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInovacecs
dc.subjectintensita VaVcs
dc.subjectStrategie Evropa 2020cs
dc.subjectVisegrádská skupinacs
dc.subjectvýzkum a vývojcs
dc.subjectEurope 2020 Strategyen
dc.subjectInnovationen
dc.subjectR&D intensityen
dc.subjectResearch and Developmenten
dc.subjectVisegrad Groupen
dc.subject.verbisinnovationsen
dc.titlePlnění cílů Strategie Evropa 2020: komparativní analýza států Visegrádské skupinycs
dc.titleAchieving the Objectives of the Europe 2020 Strategy: a Comparative Analysis of the Visegrad Groupen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33382
local.identifier.verbis521690
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:16:44cs
local.verbis.studijniprogramKEK Hospodářská politika a správa/Regionální studiacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Soumarova.pdf
Size:
3.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Soumarova_VP.pdf
Size:
145.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Soumarova_OP.pdf
Size:
123.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP