Intercorrelation between selected tests of explosive power in lower extremities of female volleyball players

Title Alternative:Interkorelacja wybranych testów siły eksplozywnej kończyn dolnych u siatkarek
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem práce bylo ověřit interkorelaci vybraných testů explozivně silových schopností dolních končetin u hráček volejbalu kadetského věku. Testovaný soubor tvořilo 17 hráček volejbalu na výkonnostní úrovni ve věku 15–17 let. K měření byly použity standardizované motorické testy: dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu (T1), dosah jednoruč výskokem z místa (T2), skok daleký odrazem snožmo (T3) a test countermovement jump (T4) na dynamometrické desce typu Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Korelační analýza byla zpracována v programu Statistica 9.0. Výběrový soubor dosáhl v jednotlivých testech následující výsledky (aritmetický průměr ± směrodatná odchylka): T1 55,8 ± 3,7 cm; T2 43,3 ± 4,4 cm; T3 205,0 ± 16,6 cm a T4 41,0 ± 4,2 cm. V rámci empirického šetření bylo zjištěno, že vybrané testy jsou vzájemně vysoce až velmi vysoce závislé (r = 0,78 až 0,90). Nejnižší závislost (r = 0,78) vykazoval vztah testu T1 k testu T3, nejvyšší korelace (r = 0,90) byla zjištěna mezi testem T2 a T4.
Celem opracowania było sprawdzenie interkorelacji wybranych testów siły eksplozywnej kończyn dolnych siatkarek w kategorii kadetek. Badania prowadzono na grupie 17 siatkarek wyczynowych w wieku 15-17 lat. Do pomiarów zastosowano zestandaryzowane testy motoryczne: dosięg jednorącz w wyskoku po rozbiegu (T1), dosięg jednorącz w wyskoku z miejsca (T2), skok w dal z wybiciem z obu nóg jednocześnie (T3) i test countermovement jump (T4) na płycie dynamometrycznej typu Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Analizę korelacyjną opracowano w programie Statistica 9.0. Badana grupa osiągnęła w poszczególnych testach poniższe wyniki (średnia arytmetyczna ± standardowe odchylenie): T1 55,8 ± 3,7 cm; T2 43,3 ± 4,4 cm; T3 205,0 ± 16,6 cm i T4 41,0 ± 4,2 cm. W ramach badań empirycznych stwierdzono, że wybrane testy są mocno lub bardzo mocno ze sobą skorelowane (r = 0,78 až 0,90). Najniższą korelację (r = 0,78) wykazał test T1 z testem T3, najwyższą korelację (r = 0,90) stwierdzono pomiędzy testem T2 i T4.
The aim of this study was to verify intercorrelation between selected tests for measuring explosive power of lower extremities of cadet female volleyball players. The program was applied to a group of players at the age of 15 - 17. For measuring there were used standard motor tests: vertical jump with an approach (T1), standing vertical jump (T2), standing broad jump (T3) and countermovement jump (T4) on dynamometric Kistler plate Quattro jump Type 9290 AD. Correlation analyses were processed in program Statistica 9.0 CZ. Selective file reached following results (mean ± standard deviation): T1 = 55,8 ± 3,7 cm, T2 = 43,3 ± 4,4 cm, T3 = 205,0 ± 16,6 cm and T4 = 41,0 ± 4,2 cm. The empirical investigation revealed that selected tests are mutually highly or very highly dependent (r = 0,78 to 0,90). The lowest correlation (r = 0,78) showed a relationship between T1 test and T3 test. The highest correlation (r = 0,90) was found between T2 test and T4 test.
Ziel dieser Studie war es, die Korrelation der ausgewählten Tests zur Messung der Explosivkraft und der Sprungkraft der unteren Extremitäten bei Volleyballspielerinnen im Jugendalter zu überprüfen. Das Testkollektiv bildeten 17 Volleyballspielerinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Zur Messung wurden standardisierte motorische Tests genutzt: Reichweite eines vertikalen Sprungs nach einem linearen Anlauf (T1), Reichweite eines vertikalen Sprungs auf der Stelle (T2), Weitsprung mit einem beidbeinigem Absprung (T3) und der Test des „countermovement jump“ (T4) auf der Kraftmessplattform vom Typ Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Die Korrelationsanalyse wurde in der Programmstatistik 9.0 erarbeitet. Die ausgewählte Mannschaft erreichte im Einzelnen folgende Ergebnisse (arithmetischer Mittelwert ± Standardabweichung): T1 55,8 ± 3,7 cm; T2 43,3 ± 4,4 cm; T3 205,0 ± 16,6 cm a T4 41,0 ± 4,2 cm. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die ausgewählten Tests in einer hohen bis sehr hohen Abhängigkeit zueinander stehen (r = 0,78 bis 0,90). Eine geringe Abhängigkeit (r = 0,78) zeigte das Verhältnis des Tests T1 zu T3, die höchste Korrelation (r = 0,90) wurde zwischen den Tests T2 und T4 festgestellt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN