Konstrukční řešení mechanismu pro zdvih univerzálního mačkadla.

Title Alternative:Structural design of a universal mechanism for lifting squeezers