Využití počítačů v předškolní výchově

Title Alternative:Use of Computers in Pre-school Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání počítačů a informačních a komunikačních technologií u dětí v předškolním vzdělávání. Cílem bylo charakterizovat využití počítačů v předškolní výchově v běžných mateřských školách a zjistit, jaké mají učitelky vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Bakalářská práce analyzuje podmínky a formy využívání informačních a komunikačních technologií, zdůrazňuje cíle, které sledujeme v předškolním vzdělávání při využívání počítačů. Byla konkretizována organizace využívání informačních a komunikačních technologií v mateřských školách. Dále je pojednáno o typologii počítačových her, pozornost byla věnována počítačové stanici KidSmart a využívání interaktivních tabulí při výuce v mateřských školách. Předškolní pedagog je spojovacím článkem mezi použitím informačních a komunikačních technologií v mateřských školách a dítětem, a proto jeho schopnosti a dovednosti využít možnosti informačních a komunikačních technologií jsou velmi důležité. Z toho důvodu je třetí kapitola věnována vzdělávání pedagogů mateřských škol s důrazem na informační a komunikační technologie. Empirická část je členěna do sedmi kapitol a prezentuje výsledky průzkumu, který byl realizován formou dotazníku. Respondenty šetření byli předškolní pedagogové z Libereckého kraje. Prostřednictvím dotazníku jsme zjišťovali především to, jakým způsobem se informační a komunikační technologie v mateřských školách využívají. Hypotéza, že učitelky s délkou pedagogické praxe do 15 let umožňují dětem v mateřských školách využívat počítače, informační a komunikační technologie častěji než učitelky s délkou pedagogické praxe nad 15 let, se nepotvrdila. Druhá hypotéza, že učitelky s délkou pedagogické praxe do 15 let měly oblast informační a komunikační technologie v rámci pregraduálního studia častěji než učitelky s délkou pedagogické praxe nad 15 let, se dotazníkovým šetřením potvrdila. Poslední hypotéza, že učitelky s délkou pedagogické praxe do 15 let absolvovaly v oblasti informační a komunikační technologie méně vzdělávacích akcí než učitelky s délkou pedagogické praxe nad 15 let, se také nepotvrdila. Z výsledků vzešly konkrétní doporučení pro praxi, která se týkají především dalšího vzdělávání předškolních pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií se zaměřením na využití pro výuku.
Description
81 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
preschool education, computers, computer literacy, information literacy, předškolní výchova, počítače, počítačová gramotnost, informační gramotnost
Citation
ISSN
ISBN