Zneužití dominantního postavení - komparace USA a EU

Title Alternative:Abuse of Dominant Position - Comparison of the U.S. and the EU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is focused on abuse of dominant position and comparison of systems dealing with this subject in the United States and the European Union. The first part describes the development of competition law and its essence in both compared systems, because of the understanding and approach the whole problem. Violence of competition can be divided into several activities, which include the abuse of dominant position under EU law and monopolisation under U.S. law. In the second part is analyzed the issue of dominant position and its abuse, which is considered illegal in both the EU and the U.S., where, however, uses the term monopolisation. The last section of the diploma thesis compares the data obtained from the previous analysis of competition policy in the U.S. and EU. Subsequently, an evaluation is made, where there are defined differences between the two systems and draw conclusions.
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma zneužití dominantního postavení a komparaci systémů zabývajících se touto tématikou ve Spojených státech amerických a v Evropské unii. První část popisuje vývoj ochrany hospodářské soutěže a její podstatu v obou porovnávaných systémech z důvodu pochopení a přiblížení celé problematiky. Porušení hospodářské soutěže lze rozdělit na několik činností, do kterých patří také zneužití dominantního postavení dle práva EU a monopolizace dle práva USA. Ve druhé části je učiněn rozbor problematiky dominantního postavení na trhu a jeho zneužití, které je považováno za nezákonné jak v EU, tak v USA, kde se však používá výraz monopolizace. V poslední části diplomové práce je provedena komparativní analýza dat získaných z předchozího rozboru soutěžních politik v USA a v EU. Následně je provedeno zhodnocení, kde jsou definovány rozdíly mezi danými systémy a vyvozeny závěry.
Description
katedra: KEK; rozsah: 76 s.
Subject(s)
abuse of dominant position, antitrust law, competition law, dominant position, monopolisation, antitrustové právo, dominantní postavení, monopolizace, ochrana hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení
Citation
ISSN
ISBN