Poplatková politika obchodních bank v ČR

Title Alternative:Charge policy of commercial banks in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o poplatkové politice obchodních bank v ČR. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice obchodních bank a následně charakterizuje produkty nabízené těmito bankami. Vybrané produkty jsou popsány podrobněji. Teoretická část dále obsahuje způsoby tvorby cen služeb a vybrané faktory ovlivňující tyto ceny. Na teoretickou část navazuje část praktická, která porovnává poplatkovou politiku tří vybraných bank - Komerční banky, České spořitelny a eBanky. Porovnání je založeno na dvou modelových studiích. Diplomová práce se dále zmiňuje o aktuální problematice poplatkové politiky a postavení klientů na bankovním trhu a také stručně nastiňuje situaci ve vybraných státech Evropské unie.
The Diploma Thesis deals with the charge policy in the Czech Republic. The Theoretical Part describes characteristics of commercial banks in general and consequently characterizes products offered by the banks. Chosen products are described in detail. The Theoretical Part also contains the ways of creating prices of services and several factors which influence the prices. This part is followed by the Practical Part which compares the charge policy in three chosen commercial banks - Komercni banka, Ceska sporitelna and eBanka. The comparison is based on two case studies. The Diploma Thesis mentions the present discussion about the charge policy and position of bank clients. It also briefly describes the situation in several states of the European Union.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 75 s., 20 s. obr. příloh
Subject(s)
poplatková politika, obchodní banka, klientské účty, platební produkty, vkladové produkty, cena služby, poplatek, charge policy, commercial bank, clients{\crq} accounts, payment products, deposit products, price of service, charge
Citation
ISSN
ISBN