Rychlost reakce v šermu

dc.contributor
dc.contributor.advisorSlažanský Tibor, PhDr. Ph.D. : 55230
dc.contributor.authorKubiš, Tomáš
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2018-12-14T11:21:28Z
dc.date.available2018-12-14T11:21:28Z
dc.date.committed2016-4-29
dc.date.defense2018-6-15
dc.date.submitted2015-11-27
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rychlostí reakce v šermu. Zaměřuje se na teoretická východiska k dané problematice, na porovnání rychlosti jednoduché reakce mezi skupinou šermířů a skupinou běžné populace a na návrh vhodných cvičení pro rozvoj rychlosti reakce. Výzkum byl prováděn na šermířích, kteří jsou členy sportovního oddílu Šerm-Liberec. Skupina běžné populace byla sestavena náhodným výběrem jedinců ve věku od 14 do 16 let na základní škole Dr. E. Beneše v Mladé Boleslavi. Na základě měření bylo zjištěno, zda má skupina šermířů kratší dobu jednoduché reakce než skupina běžné populace a také lze posoudit vliv navržených cviků pro šermíře.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with the reaction speed in fencing. It focuses on theoretical solutions to given topic, comparison of speed of basic reaction between a group of fencers and a group of common population and on a proposal of suitable exercises for increasing reaction speed. The research was conducted on fencers who are members of Šerm-Liberec sports club. A group of common population was compiled by random selection of individuals between ages 14 to 16 at Dr. E. Beneš school in Mladá Boleslav. On the basis of measuring, it was discovered that the group of fencers has shorter basic reaction speed than the group of common population and also influence of proposed exercises for fencers can be put into consideration.en
dc.description.mark
dc.format106 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/99041
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBALKÓ, Štefan. 2014. Vliv výkonnostní úrovně šermířů na reakční dobu a aktivaci vybraných svalů při výpadu [online]. Praha [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-551-version1-balko_s.pdf. Autoreferát disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. HAVEL, Zdeněk a Jan HNÍZDIL. Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností [online]. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 176 s. [cit. 2015-10-26]. ISBN 978-80-7414-323-6. SEDLÁČEK, Jan. 2007. Vliv úpolového tréninku na rozvoj reakční rychlosti [online]. Brno [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/54172/fsps_m/Diplomova_prace__Jan_Sedlacek.pdf. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Mgr.MartinZvonař, Ph.D. TUREK, Miroslav. 2011. Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu [online]. Praha [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/Knihovna/2011-Koncepce_sportovního_tréninku_mladších_žáků_v_judu-Turek_Miroslav.pdf. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Pavelka.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectšermcs
dc.subjectrychlost reakcecs
dc.subjectrozvoj reakční rychlostics
dc.subjectfencingen
dc.subjectreaction speeden
dc.subjectincreasing reaction speeden
dc.titleRychlost reakce v šermucs
dc.titleThe Reaction Speed in Fencingen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineTV-ZE
local.degree.programmeTělesná výchova a sport
local.degree.programmeabbreviationN7401
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000623
local.identifier.stag34069
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_Tomas_Kubis.pdf
Size:
2.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
.Kubis_DP_vedouci_Sl.pdf
Size:
318.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_oponent_Kubis.pdf
Size:
319.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
prubeh_Kubis.pdf
Size:
247.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP