The implementation circumstances of the reverse mortgage credit, an innovatory product for the old age security in Poland

Title Alternative:W artykule podjęto próbę przybliżenia mechanizmu działania innowacyjnych produktów służących zabezpieczeniu starości. Dokonano zidentyfikowania renty dożywotniej oraz odwróconego kredytu hipotecznego, które bazując na kapitale ulokowanym w nieruchomości, dają właścicielom nieruchomości możliwość zamiany owego „zamrożonego” kapitału w realne środki finansowe. Obecnie polskie społeczeństwo potrzebuje innowacyjnych rozwiązań służących podbudowaniu domowych budżetów. W obliczu wydłużania się przeciętnego trwania życia, ujemnego przyrostu naturalnego, modelu rodziny 2 plus 1 ale też pomyślnych perspektyw rozwoju polskiej gospodarki a w tym rynku nieruchomości, produkty zabezpieczające ludzi na czas starości zasługują na szerokie propagowanie.
dc.contributor.authorNietupska, Aneta
dc.date.accessioned2017-03-30
dc.date.available2017-03-30
dc.date.issued2014
dc.description.abstractV příspěvku se autorka snaží přiblížit mechanismus působení inovačních produktů na zajištění stáří. Byl identifikován doživotní důchod a „obrácená“ hypotéka, které jsou založeny na kapitálu alokovaném do nemovitostí a které poskytují majitelům nemovitostí možnost konvertovat takto „zmrazený“ kapitál na reálné finanční prostředky. V současné době polská společnost potřebuje inovativní řešení, která podpoří rozpočty domácností. S ohledem na prodlužující se průměrnou délku života, záporný přirozený přírůstek, model rodiny 2 plus 1, ale také výhledy úspěšného rozvoje polské ekonomiky, včetně trhu nemovitostí, si produkty na zajištění stáří zaslouží širokou propagaci.cs
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę przybliżenia mechanizmu działania innowacyjnych produktów służących zabezpieczeniu starości. Dokonano zidentyfikowania renty dożywotniej oraz odwróconego kredytu hipotecznego, które bazując na kapitale ulokowanym w nieruchomości, dają właścicielom nieruchomości możliwość zamiany owego „zamrożonego” kapitału w realne środki finansowe. Obecnie polskie społeczeństwo potrzebuje innowacyjnych rozwiązań służących podbudowaniu domowych budżetów. W obliczu wydłużania się przeciętnego trwania życia, ujemnego przyrostu naturalnego, modelu rodziny 2 plus 1 ale też pomyślnych perspektyw rozwoju polskiej gospodarki a w tym rynku nieruchomości, produkty zabezpieczające ludzi na czas starości zasługują na szerokie propagowanie.pl
dc.description.abstractThe article attempts to approximate the mechanism of action of innovative products intended to protect people in their old age. There was also identified a pension for life and a reverse mortgage credit, which based on the capital located in an estate, give property owners the opportunity to convert this "frozen" capital into real funds. Currently, the Polish society needs innovative solutions to the improvement of domestic budgets. In view of the lengthening of the average life expectancy of negative growth, the family model 2 plus 1, but also of the prospects for successful development of the Polish economy and the real estate market, security products for people in the time of their old age deserve widespread promotion.en
dc.description.abstractIm Artikel wurde versucht, die Wirkung von innovativen Produkten für die Sicherung des Alters näher zu bringen. Es wurden Hypothekenkredit identifiziert, die auf dem in der Liegenschaft angelegten Kapital basierend den Eigentümern der Liegenschaft die Möglichkeit geben, das „eingefrorene“ Kapital in reale Geldmittel zu wechseln. Zurzeit braucht die polnische Gesellschaft innovative Lösungen, die der Aufbesserung häuslicher Budgets dienen. Hinsichtlich der Verlängerung der durchschnittlicher Lebensdauer, des Geburtenrückgangs, des 2+1 – Familienmodels sowie auch günstiger Entwicklungsperspektiven für die polnische Wirtschaft, darunter auch des Immobilienmarktes, verdienen Produkte, die Menschen für das Alter sichern, weit und breit gefördert zu werden.de
dc.formattext
dc.format.extent53-62 s.
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2014_2_05
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/19885
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleThe implementation circumstances of the reverse mortgage credit, an innovatory product for the old age security in Polanden
dc.title.alternativeW artykule podjęto próbę przybliżenia mechanizmu działania innowacyjnych produktów służących zabezpieczeniu starości. Dokonano zidentyfikowania renty dożywotniej oraz odwróconego kredytu hipotecznego, które bazując na kapitale ulokowanym w nieruchomości, dają właścicielom nieruchomości możliwość zamiany owego „zamrożonego” kapitału w realne środki finansowe. Obecnie polskie społeczeństwo potrzebuje innowacyjnych rozwiązań służących podbudowaniu domowych budżetów. W obliczu wydłużania się przeciętnego trwania życia, ujemnego przyrostu naturalnego, modelu rodziny 2 plus 1 ale też pomyślnych perspektyw rozwoju polskiej gospodarki a w tym rynku nieruchomości, produkty zabezpieczające ludzi na czas starości zasługują na szerokie propagowanie.pl
dc.title.alternativePodmínky zavádění inovativního produktu - obrácená hypotéka na zabezpečení ve stáří v Polskucs
dc.title.alternativeBedingungen für die Einführung innovativer Produkt - das invertierte Hypothekenkredit für Sicherheit im alter in Polende
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage62
local.citation.spage53
local.fulltextyesen
local.relation.issue2
local.relation.volume20
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2014_2_05.pdf
Size:
368.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
článek