Vnímání firemní kultury ve vybrané společnosti

dc.contributorPříhoda Lukáš, Ing. Mgr. MBA : 67997
dc.contributor.advisorŠimanová Jana, Ing. Ph.D. : 55527
dc.contributor.authorHrubá, Štěpánka
dc.date.accessioned2021-08-10T06:41:27Z
dc.date.available2021-08-10T06:41:27Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-06-17
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-6-17
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem vnímají organizační kulturu manažeři vybrané společnosti, do jaké míry se manažeři ztotožňují s hodnotami nové firemní kultury a jaká je jejich míra pracovní spokojnosti ve firmě. Diplomová práce charakterizuje firemní kulturu jako jeden z důležitých prvků řízení lidských zdrojů. Práce je zaměřena na vnímání firemní kultury v různých manažerských pozicích v pojišťovacím prostředí. Nejdříve je práce věnována základům a prvkům firemní kultury. Následuje úvod do oblasti řízení lidských zdrojů vč. obecných specifikací managementu a vedení. Po krátkém představení vybrané společnosti a charakteristice manažerských linií je definována aktuální situace ve společnosti ve vztahu k nové firemní kultuře. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu je zjišťováno, jak moc a jakým způsobem je vnímána nová firemní kultura jednotlivými manažery.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to find out how the managers of the selected company perceive the organizational culture, to what extent the managers identify with the values of the new corporate culture and what is their level of job satisfaction in the company. Thesis characterizes corporate culture as one of the important elements of human resource management. It is focused on the perception of corporate culture in various managerial positions in the insurance environment. First, the work is devoted to the basics and elements of corporate culture. The following is an introduction to human resources management, incl. general specifications of management and leadership. After a brief introduction of the selected company and the characteristics of management lines, the current situation in the company in relation to the new corporate culture is defined. Quantitative research is used to find out how much and how the new corporate culture is perceived by individual managers.en
dc.description.mark
dc.format74 s.
dc.format.extentBez příloh
dc.identifier.signatureV 202102860
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160334
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemARMSTRONG, Michael. 2009.~Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 11hindexth ed. Philadelphia: Kogan Page. ISBN 9780749452421. itemČOPÍKOVÁ, Andrea, Jiří BLÁHA a Petra HORVÁTHOVÁ. 2015.~Řízení lidských zdroju. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-248-3829-8. itemGRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ a Alexandra FONVILLE. 2016.~Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Praha: Grada - Psyché. ISBN 978-80-247-5263-1. itemHENDL, Jan. 2016.~Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9. itemKOUBEK, Josef. 2009.~Řízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3. itemPROQUEST. 2019.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/. enditemize parKonzultant: Ing. Václav Spoustapar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFiremní hodnotycs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectkvalitativní výzkumcs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectCorporate valuesen
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectqualitative researchen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.titleVnímání firemní kultury ve vybrané společnostics
dc.titlePerception of Corporate Culture in a Selected Companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000310
local.identifier.stag40232
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisaab56b16-a4f6-40a1-8ff4-bf70efaa7663
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2860
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_S._Hruba.pdf
Size:
715.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_Hruba.pdf
Size:
617.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hruba_OP.pdf
Size:
714.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP