Trestná činnost páchaná na zahraničních turistech v Praze I

Title Alternative:Criminal activity on foreign tourists in Prague I
dc.contributor.advisorDousková, Eva
dc.contributor.authorŠťastný, Filip
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-20
dc.date.available2013-12-20
dc.date.committed2010-04-15
dc.date.defense2010-06-15
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; rozsah: 79cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to identify and analyze the objective factors associated with committing crimes on foreign tourists in Prague I. The relevant documents were used police statistics and data from the Czech Statistical Office. During processing of 100 824 crimes were used correlation analysis and exploration. Were detected and reported important relationships between the number of such crimes, by age and gender of victims, or criminal activity from the temporal aspects. Examined relations were shown in 22 graphs. The result was the work of the 10 hypotheses about the state and dynamics of crime on foreign tourists in Prague I. Purpose of the study have been met. On the basis of hypotheses were developed set of recommendations for foreign tourists, and a set of recommendations to increase the effectiveness of Police.en
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zjistit a analyzovat objektivní skutečnosti související s pácháním trestné činnosti na zahraničních turistech v Praze I. Jako relevantní podklady byly pouţity policejní statistiky a údaje Českého statistického úřadu. Při zpracování údajŧ o 100 824 trestných činech byla pouţita korelační a explorační analýza. Byly zjištěny a popsány dŧleţité vztahy např. mezi počtem trestných činŧ, věkem a pohlavím obětí, nebo trestná činnost z časových hledisek. Zkoumané relace byly zobrazeny v 22 grafech. Výsledkem práce bylo stanovení 10 hypotéz o stavu a dynamice kriminality na zahraničních turistech v Praze I. Cíl práce se podařilo splnit. Na základě stanovených hypotéz byl zpracován soubor doporučení pro zahraniční návštěvníky Prahy, a soubor doporučení pro zvýšení efektivity práce Policie ČR.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/2075
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectcrimeen
dc.subjecttourismen
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectpoliceen
dc.subjectvictimologyen
dc.subjectintercultural communicationen
dc.subjecttrestná činnostcs
dc.subjectturistický ruchcs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectviktimologiecs
dc.subjectmezikulturní komunikacecs
dc.subject.verbisPraha 1 (Česko)en
dc.titleTrestná činnost páchaná na zahraničních turistech v Praze Ics
dc.title.alternativeCriminal activity on foreign tourists in Prague Ien
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15521
local.identifier.verbis447871
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:10:23cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15521.pdf
Size:
2.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce