Přezkoumání a rozbor strategie marketingového mixu vydavatelské skupiny Metropol

Title Alternative:Review and Analysis of the Metropol Publishing Group´s Marketing Mix Strategy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma thesis is to analyze and describe the current composition of the marketing mix and develop proposals for improvement of marketing tools publishing group Metropol. In the first part is covered theoretical background and methods described literature. In the second, practical part is characterized by the aforementioned network of publishing companies and analyzed existing marketing mix in composition of its components: product, price, place and promotion. The knowledge gained from the survey is based on the proposals for the improvement of marketing tools.
Předmětem diplomové práce je analýza a deskripce stávajícího složení marketingového mixu a vypracování návrhů na zlepšení jednotlivých nástrojů marketingu vydavatelské skupiny Metropol. V první části jsou zpracována teoretická východiska a metody popisované literaturou. Ve druhé, praktické části je charakterizována výše zmíněná síť vydavatelských společností a analyzováno současné složení marketingového mixu v jeho komponentech: produkt, cena, distribuce a propagace. Z poznatků získaných z dotazníkového šetření pak vychází návrhy na zlepšení jednotlivých nástrojů marketingu.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 156 (150 416 znaků)
Subject(s)
marketing mix, product, price, place, promotion, marketing survey, cpm index, event marketing, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, propagace, dotazníkové šetření, cpm index, event marketing
Citation
ISSN
ISBN