Získávání a stabilizace zaměstnanců

Title Alternative:Gaining and stabilization of employees
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work analyses human resources management of big and booming company Makro Cash & Carry. The analysis focuses on hiring and stability of work force, and proposes improvements of methods used by the company in managing its employees. The first chapter describes current trends used by the company. The second chapter offers theoretical analysis based on popular human resources methods. The third chapter is a practical study of procession of data that helps to understand fluctuation in company. The last chapter judges operating of human resources In Makro and suggests steps that would lead to Improvement of entrance Interview. The last chapter also describes scheme of possible way In stabilization of employees. Knowledge obtained during this analysis are valid only for subsidiary In Hradec Kralove.
Bakalářská práce poskytuje možnost nahlédnout do velké a rozvíjející se firmy Makro Cash & Carry. Cílem je rozbor získávání a stabilizace zaměstnanců Makro Cash & Carry, návrhy možných opatření pro zlepšení postupů a metod používaných společností. Poznatky nasbírané a používané v této prací jsou platné pouze pro pobočku společnosti v Hradci Králové. V úvodní kapitole je provedena analýza současného stavu. Následující kapitola představuje teoretický přístup a popisuje dostupné metody známé v oblasti personálního řízení. Třetí kapitola je částí praktickou a analyzuje data, která pomáhají pochopit fluktuaci společnosti. V poslední části je provedeno zhodnocení personální politiky společnosti a návrhy opatření, která by mohla přispět ke zkvalitnění přijímacích pohovorů. Jsou zde také představeny vize metod možné budoucí stabilizace zaměstnanců.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 40 s., 9 s. obr. příloh.
Subject(s)
hiring, gaining, stabilization, fluctuation, human resources, work force, makro cash & carry, získávání, stabilizace, zaměstnanci, lidské zdroje, fluktuace, makro cash & carry
Citation
ISSN
ISBN