Inkluze žáků etnických menšin do českého vzdělávacího systému. Případová studie škol v Podbořanech a jejich blízkém okolí.

dc.contributor
dc.contributor.advisorVáclavík David, doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPeterková, Iva
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 59251 Tunáková Veronika, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63219 Horáková Eva
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-04-30
dc.date.defense2017-01-30
dc.date.submitted2015-04-15
dc.date.updated3.3.2017 15:01
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem inkluze se zaměřením na etnicky odlišné žáky. Autorka předkládá základní informace o inkluzi a dalších důležitých pojmech, které s ní souvisí. Pojednává např. o integraci, exkluzi, inkluzivním vzdělávání, kultuře či komunikaci. Součástí práce jsou také informace, které nastiňují možné problémy v rámci inkluzivního vzdělávání dvou konkrétních etnických menšin Vietnamců a Romů. Autorka dále uvádí faktory, které inkluzi ovlivňují. Je zde také nastíněna současná situace, jak probíhá inkluzivní vzdělání v České republice.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the inclusion of ethnic minority pupils. The author presents basic information about inclusion and other related terms. The author concerns for example with integration, exclusion, inclusive education, culture or communication. One of the part of this thesis is also the information describing potential problems related to inclusive education of two ethnic minorities the Vietnamese and the Romanies. The author also mentions the factors which influence the inclusion. The description of the current situation of inclusive education in the Czech Republic is provided as well.en
dc.description.mark
dc.format46 s. (82 508 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Mapy 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24640
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonSborník příspěvků - Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu: 1. mezinárodní konference, 27.-28. listopad 2008, Liberec. Vyd. 1. Liberec: Liberecké romské sdružení, 2009. 314 s. ISBN 9788090395336.
dc.relation.isbasedonEtnické komunity: v kulturní a sociální různosti. Vyd. 1. Praha: FHS UK, 2010. 314 s. Agora, sv. 5. ISBN 9788087398081.
dc.relation.isbasedonJANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7373-063-5.
dc.relation.isbasedonBAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006, 188 s. ISBN 80-210-3971-X.
dc.relation.isbasedonPOKORNÁ, Věra (Ed.). Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek. Praha: PedF UK, 2006, 388 s. ISBN 80-7290-258-X.
dc.relation.isbasedonHÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 216 s. ISBN 9788024730707.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectinkluzivní vzdělánícs
dc.subjectetnikumcs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectromská komunitacs
dc.subjectvietnamská komunitacs
dc.subjectinclusionen
dc.subjectinclusive educationen
dc.subjectethnic groupsen
dc.subjectcultureen
dc.subjectthe Romani communityen
dc.subjectthe Vietnamese communityen
dc.subject.verbisethnic groupsen
dc.titleInkluze žáků etnických menšin do českého vzdělávacího systému. Případová studie škol v Podbořanech a jejich blízkém okolí.cs
dc.titleInclusion of Ethnic Minority Pupils to the Czech Educational System. A Case Study in Podbořany and Its Surrounding.en
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineAJ-HU
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKFL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag32663
local.identifier.verbis525262
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:56:18cs
local.verbis.studijniprogramKFL Specializace v pedagogice/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání-Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Iva_Peterkova.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Peterkova_Iva_posudek_ved.pdf
Size:
333.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Peterkova_Iva_posudek_opon.pdf
Size:
456.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Peterkova.pdf
Size:
149.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP