Opožděný vývoj řeči u dětí v mateřské škole

dc.contributorBraumová Zdeňka, Mgr. Ph.D. : 66568
dc.contributor.advisorHavlíková Lenka, Mgr. : 66576
dc.contributor.authorPetrová, Pavla
dc.date.accessioned2022-12-17T18:45:33Z
dc.date.available2022-12-17T18:45:33Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-08-23
dc.date.submitted2020-4-2
dc.date.updated2022-8-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se věnuje analýze příčin poruch řeči u dětí s narušeným vývojem řeči v mateřské škole. Praktická část práce je věnována kvalitativnímu výzkumu, kdy prostřednictvím případové studie na základě zaznamenaných a získaných informací, vlastního pozorování a šetření byly analyzovány příčiny opožděného vývoje řeči u dvou vybraných dětí - chlapce a dívky v mateřské škole, přičemž bylo zjištěno, že ačkoliv se opožděný vývoj řeči u obou sledovaných dětí projevuje velmi podobně, u každého jde s největší pravděpodobností o zcela odlišnou příčinu. U chlapce se předpokládá, že jeho opožděný vývoj řeči souvisí s genetickým zatížením, u dívky je naopak způsoben nepodnětným prostředím.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis deals with the analysis of the causes of speech development in children with impaired speech development in kindergarten. The practical part of this thesis is devoted to qualitative research, which through a case study based on recorded and obtained information, self-observation and investigation analyzed the causes of delayed speech development in two selected children - a boy and a girl in kindergarden, and it was found that although delayed development speech in both monitored children manifests very similarly, in each case it is most likely a completely different cause. In case of a boy, it is assumed that his delayed speech development is related to the genetic factors, while at a girl it is caused by a non-stimulating environment.en
dc.description.mark2-
dc.format55 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202204166
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166378
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBEDNÁŘOVÁ, J.,~ŠMARDOVÁ, V., 2010.~Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd.~Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2569-4.par parBEDNÁŘOVÁ, J.,~ŠMARDOVÁ, V., 2007.~Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let.~1. vyd.~Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1829-0.par parKLENKOVÁ, J., 2006.~Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-1110-9.par parKUTÁLKOVÁ, D., 2011.~Budu správně mluvit: chodíme na logopedii.~1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3687-7.par parKUTÁLKOVÁ, D., 2010.~Vývoj dětské řeči krok za krokem. 2.~aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3080-6.par parLIPNICKÁ, M., 2013.~Logopedická prevence v mateřské škole.~1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0381-0.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectřečcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectopožděný vývoj řečics
dc.subjectlogopediecs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectspeechen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectdelayed speech developmenten
dc.subjectspeech therapyen
dc.subjectpreschool ageen
dc.titleOpožděný vývoj řeči u dětí v mateřské školecs
dc.titleLanguage Delay in Kindergarten Childrenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000228
local.identifier.stag40979
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisbd648c37-d0de-4416-ba69-e8387fbe34fd
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4166
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Opozdeny_vyvoj_reci_u_deti_v_materske_skole.pdf
Size:
347.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petrova_Lenka_ved.pdf
Size:
326.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petrova_opo.pdf
Size:
328.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP