Aerobik - historie, vývoj a současné trendy v Liberci

dc.contributor
dc.contributor.advisorČaplová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMyslivcová, Martina
dc.contributor.otherSkolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 63158;62945 Bakalová Totka, Ing. Ph.D.;Kovačič Vladimír, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63878 Kučera Lukáš, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-24
dc.date.defense2015-06-15
dc.date.submitted2014-04-25
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářské práce je zaměřena na aerobik jeho historii, vývoj a trendy v Liberci. Hlavní cíle této práce jsou popsat historii vzniku aerobiku, a to nejen jako formy cvičení, ale i vznik samotného aerobního cvičení vůbec, a to jak ve světě, tak i v České republice, potažmo v Československu. Dále prakticky zkoumat tři vybraná fit centra v Liberci, sledovat vývoj a současné trendy cvičebních lekcí, zkoumat klientelu, která fit centra navštěvuje a sledovat vývoj ceny v letech 2012, 2013 a 2014. K této praktické části jsme využili dotazníkového šetření. Šetření bylo realizováno od listopadu do prosince roku 2014. K dispozici v každém fit centru bylo 50 dotazníků a zjistili jsme, že ve valné většině fit centra navštěvují ženy. Jejich věkové složení se mezi fit centry lišilo, ale mohu říci, že nejvíce aktivní skupinou byly ženy ve věku od 41 do 60 let, které vyhledávají spíše klidnější formy cvičení.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on aerobics - its history, evolution and trends in Liberec. The main purpose of this paper is to describe the history of aerobics, not only as a form of exercise, but also the actual origin of general aerobic exercises, both worldwide and in the Czech Republic, hence in Czechoslovakia. Another objectives are to research three selected fitness-centers in Liberec, monitor development and current trends in exercise classes, examine clients who visit the fitness-centers and monitor the development of prices in the years 2012, 2013 and 2014. For this practical part, we used a questionnaire survey. The survey was conducted from November to December 2014. There was 50 questionnaires available at each facility, and we found out, that the vast majority of women are attending the fitness-centers. Their age distribution among fitness-centers differed, but I can say, that the most active group were women aged 41-60 years, who tend to seek out quieter forms of exercising.en
dc.description.mark
dc.format50 s. (73 608 znaků)
dc.format.extentIlustrace , Tabulky 0, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 294/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25395
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMACÁKOVÁ, M. Aerobik. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0057-3. MACH, I. a IFAA team. Aerobik od A do Z. Praha: IFFA Czech, 1998. SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, B. Aerobik kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3. ŠÍPKOVÁ, O., HAVRDOVÁ, J., KREJČÍK, V., VALOUCH, V. Buď fit s ČT. Praha: Česká televize, 2006. ISBN 80-85005-64-6.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectaerobik a jeho historiecs
dc.subjectaerobní cvičenícs
dc.subjectformy a vývoj aerobního cvičenícs
dc.subjectZuzi studio Libereccs
dc.subjectBe Vondrsfullcs
dc.subjectAerobic studio Endorfincs
dc.subjectaerobics and its historyen
dc.subjectaerobic exercise form and the development of aerobic exerciseen
dc.subjectZuzi studio Liberecen
dc.subjectBe Vondrsfullen
dc.subjectAerobic studio Endofinen
dc.subject.verbisaerobikcs
dc.subject.verbisfitnesscs
dc.subject.verbisaerobicen
dc.subject.verbisfitnessen
dc.titleAerobik - historie, vývoj a současné trendy v Libercics
dc.titleThe aerobics - history, development and current trends in Liberecen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineREK
local.degree.programmeTělesná výchova a sport
local.degree.programmeabbreviationB7401
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag30137
local.identifier.verbiskpw06485483
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:57:20cs
local.verbis.studijniprogramKTV Tělesná výchova a sport/Rekreologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.martina.myslivcova..pdf
Size:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Myslivcova_BP_posudek.pdf
Size:
364.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Myslivcova.pdf
Size:
237.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.Eva.Krejcarova.pdf
Size:
9.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Krejcarova__BP_posudek_v2012.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP