Trh práce a nezaměstnanost v Jablonci nad Nisou

Title Alternative:Labour market and unemployment in Jablonec nad Nisou
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main task of each economy is to stop unemployment growth and stabilise demand and supply factors within the labour market. This diploma work addresses the unemployment issue in Jablonec nad Nisou region. Specific features with respect to local employers and job applicants structure are analysed. Moreover, the diploma work deals with the unemployment rate in the region and is compared with the overall unemployment rate of the Czech Republic. It analyses the reasons for the detected variances and specific features within the labour market in the Jablonec nad Nisou region. The attention is also paid to the economic depression and its impact on the employment in Jablonec nad Nisou region. It describes how the employment office in Jablonec nad Nisou uses the active employment policy tools and how it works with the problematic groups of job applicants. It also shows how to apply and use the ESF benefits by means of selected programs and projects that are aimed at the job applicants. The objectives are firstly to describe the available tools that can be used to decrease the unemployment rate and secondly to demonstrate in detail that even in the period of economic depression we may deal with the economic and social problem such as unemployment.
Prioritou každé ekonomiky je zamezit zvyšování nezaměstnanosti a stabilizovat nabídku a poptávku na trhu práce. Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou. Jsou analyzována její specifika s ohledem na strukturu místních zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání. Dále se práce zabývá mírou nezaměstnanosti v daném regionu ve srovnání s mírou nezaměstnanosti celé České republiky. Analyzuje příčiny zjištěných odchylek a specifik na trhu práce v okrese Jablonec nad Nisou. Pozornost je dále věnována hospodářské krizi a jejímu dopadu na zaměstnanost v regionu Jablonce nad Nisou. Popisuje, jakým způsobem Úřad práce Jablonec nad Nisou využívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zda a jak konkrétně se specializuje na problémové skupiny uchazečů o zaměstnání. Ukazuje možnosti aplikace příspěvků Evropského sociálního fondu pomocí zvolených programů a projektů, jež jsou zaměřené na uchazeče o zaměstnání. Cílem je popsat dostupné nástroje využitelné k boji proti nezaměstnanosti a na konkrétních projektech demonstrovat, že i v době hospodářské krize se lze aktivně potýkat s takovým ekonomickým a sociálním problémem, jakým je nezaměstnanost.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 89
Subject(s)
unemployment, job applicant, employer, employment office, labour market, active employment policy, economic depression, jablonec nad nisou, esf - european social fund, nezaměstnanost, uchazeč o zaměstnání, zaměstnavatel, úřad práce, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, hospodářská krize, jablonec nad nisou, evropský sociální fond
Citation
ISSN
ISBN