Disparity kvality urbánního života ve vybraných místních částech Ústí nad Labem

dc.contributor
dc.contributor.advisorMurgaš František, RNDr. Ph.D. : 62800
dc.contributor.authorČerný, Martin
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherTouš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned2018-12-17T14:08:20Z
dc.date.available2018-12-17T14:08:20Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-28
dc.date.submitted2017-5-30
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá disparitami kvality urbánního života v místních částech Ústí nad Labem. Úvod práce představuje teorii kvality urbánního života obecně, další část práce se zaměřuje na fyzicko-geografickou a humánně-geografickou charakteristiku výše jmenovaného města. Hlavní část práce se věnuje individuálnímu zkoumání kvality urbánního života v Ústí nad Labem pomocí 148 dotazníků, které byly vyplněny v letech 2017 a 2018. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z individuálního šetření a potvrzují se či vyvrací předem stanovené hypotézy.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the disparities in the quality of urban life in the local parts of Ústí nad Labem. The introduction of the thesis presents the theory of quality of urban life in general, another part of the thesis focuses on the physic-geographical and humangeographical characteristics of the above-mentioned city. The main part of the thesis deals with the individual measuring of the quality of urban life in Ústí nad Labem using 148 questionnaires, which were completed in 2017 and 2018. At the end of the thesis are summarized the findings from the individual surveys and confirmed or refuted predetermined hypotheses.en
dc.description.mark
dc.format58 s.
dc.format.extentIlustrace, Mapy , Mapy 1 mapa 2 příručky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/124777
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonANDĚL, J. (1999). Geografie města Ústí nad Labem: příroda, obyvatelstvo, hospodářství a kultura. Acta Universitatis Purkynianae. Studia geographica, 44-I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
dc.relation.isbasedonKLADIVO, P., & HALÁS, M. (2012) Quality of life in an urban environment: A typology of urban units of Olomouc. Quaestiones Geographicae 31, 2, 4960.
dc.relation.isbasedonKolektiv autorů. (1995). Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Město Ústí nad Labem,
dc.relation.isbasedonMARANS, R. W., STIMSON, R. (eds.), Investigating Quality of Urban Life. Theory,Methods, and Empirical research. 437-450.
dc.relation.isbasedonDordrecht: Springer.
dc.relation.isbasedonMURGAŠ, F. (2013) Několik poznámek ke kvalitě urbánního života. In Murgaš, F. (ed.) Kvalita života 2013. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 4. a 5. 12. 2013 v Liberci, s. 97 - 106.
dc.relation.isbasedonTIRAN, J. (216). Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta Geographica Slovenica. 56, 1, 57-73.
dc.relation.isbasedonWL**ODARCZYK, K. (2015). Quality of urban life in Poland, Journal of International Studies, 8, 2, 155-163.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKvalita životacs
dc.subjectkvalita urbánního životacs
dc.subjecthumánní geografiecs
dc.subjectgeografie Ústí nad Labemcs
dc.subjectQuality of lifeen
dc.subjectquality of urban lifeen
dc.subjecthuman geographyen
dc.subjectgeography of Usti nad Labemen
dc.titleDisparity kvality urbánního života ve vybraných místních částech Ústí nad Labemcs
dc.titleDisparities of quality of urban life in selected local parts of Ústí nad Labemen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineGE-DJ
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000191
local.identifier.stag36594
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Cerny_fin.pdf
Size:
4.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
cerny_murgas.pdf
Size:
789.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_cerny.pdf
Size:
251.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP