Disparity kvality urbánního života ve vybraných místních částech Ústí nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá disparitami kvality urbánního života v místních částech Ústí nad Labem. Úvod práce představuje teorii kvality urbánního života obecně, další část práce se zaměřuje na fyzicko-geografickou a humánně-geografickou charakteristiku výše jmenovaného města. Hlavní část práce se věnuje individuálnímu zkoumání kvality urbánního života v Ústí nad Labem pomocí 148 dotazníků, které byly vyplněny v letech 2017 a 2018. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z individuálního šetření a potvrzují se či vyvrací předem stanovené hypotézy.
This bachelor thesis deals with the disparities in the quality of urban life in the local parts of Ústí nad Labem. The introduction of the thesis presents the theory of quality of urban life in general, another part of the thesis focuses on the physic-geographical and humangeographical characteristics of the above-mentioned city. The main part of the thesis deals with the individual measuring of the quality of urban life in Ústí nad Labem using 148 questionnaires, which were completed in 2017 and 2018. At the end of the thesis are summarized the findings from the individual surveys and confirmed or refuted predetermined hypotheses.
Description
Subject(s)
Kvalita života, kvalita urbánního života, humánní geografie, geografie Ústí nad Labem, Quality of life, quality of urban life, human geography, geography of Usti nad Labem
Citation
ISSN
ISBN