Působení dítěte s ADHD na atmosféru ve třídě na základní škole

Title Alternative:Effect of a Child with ADHD on the Atmosphere in the Classroom at Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářské práce se zabývá působením žáka s ADHD na atmosféru ve třídě. Hlavním cílem práce je popsat problematiku syndromu ADHD a zjistit, jaké výchovné metody a zásady jsou používány pro harmonizaci vztahů ve třídách se žáky s ADHD. Teoretická část se zaměřuje na vymezení syndromu ADHD na základě odborné literatury. V rámci navazující empirické části je proveden výzkum zjišťující, zda pedagogové na vybraných školách běžně pracují se žáky s ADHD. V praktické části jsou dále zpracovány rozhovory s pedagogy, kteří ve své praxi užívají metody a zásady výchovy pro zkvalitnění vztahů mezi žáky. Získaná zjištění mohou být inspirativním podkladem ostatním studentům pro studium dané problematiky a později učitelskou praxi.
This bachelor´s thesis deals with the effect on ADHD children to atmosphere in class. The main goal of this thesis is to describe the problem of ADHD syndrome and find out, which of these educational methods and rules are used for harmonization reletionships in classrooms of ADHD children. The theoretical part is pointing out the specific syndrome ADHD which is based on technicalliterature. Within the empirical part the thesis includes a research which looks into teachers from selected schools, whether they are working with children of such a disorder. Furthermore in the practical part there are conversations with teachers, who are using specific methods and rules of education for harmonization relationships in classrooms of ADHDchildren. Gained survey can be inspirational materials for other students when studying given issues and later on for teaching practice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN