Zabudování kvality do podnikových procesů s ohledem na komplexní řízení jakosti

Title Alternative:Implementation of quality in company processes with respect to the complex quality management
dc.contributor.authorŠvihovský, Jaromír
dc.date2007
dc.date.accessioned2018-11-30T12:58:58Z
dc.date.available2018-11-30T12:58:58Z
dc.degree.levelPh.D.
dc.description.abstractDoktorská disertační práce se věnuje problematice zabudování kvality do podnikových procesů a vlivu použitých systémů, metod a nástrojů na hodnotu podniku. Práce obsahuje deset kapitol, které jsou zaměřeny na komplexní řízení jakosti. Úvodní kapitoly se věnují vymezení pojmů, následuje seznámení s moderním přístupem managementu procesů. Nezbytná znalost legislativních požadavků, vztahující se ke kvalitě, životnímu prostřední a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je nastíněna v kapitole 4. V té samé části jsou přiblíženy ostatní intervence státu do oblasti kvality a životního prostředí. Následující kapitoly se zabývají aplikací moderních metod, systémů a nástrojů zabezpečení jakosti. Koncepce je nejdříve zaměřena na jednotlivé přístupy a filozofie, následuje charakteristika vybraných nástrojů řízení jakosti opírající se především o matematickou statistiku. V souvislosti s integrovanými nástroji jsou v závěru šesté kapitoly přiblíženy přístupy k analýze a prevenci rizik, optimalizaci kvality a přístupy finančního monitoringu v manažerském podání. V závěrečné třetině jsou popsány nejpoužívanější přístupy pro oceňování podniku. Závěr disertační práce je věnován empirickému výzkumu, který je zaměřen na praktické využití jednotlivých metod, systémů a nástrojů pro zabudování kvality do podnikových procesů a jejich vlivu na hodnotu podniku. Práce je završena shrnutím, zda bylo dosaženo stanovených cílů a potvrzením či zamítnutím stanovené hypotézy, která je stanovena v úvodu disertační práce.cs
dc.description.abstractThe doctoral dissertation focuses on the implementation of quality in company processes and the influences of the systems, methods, and tools utilized on the value of the company. The dissertation includes ten chapters that deal with complex quality management. The introductory chapters define terms and explain the current approach to processes management. In chapter 4, the necessary information of legislative requirements relating to quality, environment, and safety and health protection in the workplace is outlined. The chapter continues with the explanation of other state interventions in the sphere of quality and environment. The following chapters focus on the application of modern methods, systems and tools to the quality management system. The conception covers individual approaches and philosophies, and provides characteristics of selected tools of quality management that is grounded on mathematical statistics. In connection with integrated tools, the approaches to the analysis and prevention of risks, optimization of quality, and financial monitoring in a managerial mode are discussed. The closing section of the dissertation deals with basic economic indicators that concern the main aim of company existence (profitability) and the most utilized approaches towards company pricing. The conclusion of the dissertation includes empirical research that focuses on the practical use of individual methods, systems and tools in the implementation of quality in company processes and their influence on the value of the company. The questions whether the prearranged goals were achieved and the pre-defined hypothesis confirmed or refuted are answered in the summary of the dissertation.en
dc.formattext
dc.identifier.signatureU 517 H
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/38846
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Liberci,cs
dc.publisher.abbreviationTUL
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/30cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/30en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbismanagement jakostics
dc.subject.verbispodnikycs
dc.subject.verbisprocesní managementcs
dc.subject.verbisekonomická analýzacs
dc.subject.verbiscompany processesen
dc.subject.verbisquality managementen
dc.subject.verbisbusiness enterprisesen
dc.subject.verbiseconomic analysisen
dc.titleZabudování kvality do podnikových procesů s ohledem na komplexní řízení jakostics
dc.title.alternativeImplementation of quality in company processes with respect to the complex quality managementen
dc.typeThesis,
dc.typedisertační prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIS
local.identifier.verbiskpw06320084
local.note.administratorsTrykarovaA
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:23cs
local.verbis.studijniprogramKPEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
U_517_H.pdf
Size:
19.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Collections